No Cyberbullying at the School!

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-TR01-KA201-034233

Opis projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Aby osiągnąć ten cel, Partnerzy projektu ustalili, że przeprowadzą serię szkoleń (LTTA) dedykowanych partnerom i członkom grupy docelowej (tj. nauczycielom). Podczas tych szkoleń, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest cyberbullying, poznali metody zapobiegania temu niebezpieczeństwu oraz sposoby pomocy ofiarom i ich rodzinom. Podczas realizacji projektu Partnerzy opracowali stronę internetową oraz utworzyli konta społecznościowe (na Instagramie, Facebooku, YouTube), aby publikować przydatne informacje na temat tego zjawiska.
W ramach projektu został opracowany e-book zawierający wszystkie niezbędne informacje, działania oraz wyniki projektu. W celu lepszego rozpowszechnienia efektów projektu, Partnerzy wykorzystali platformę eTwinning do dzielenia się informacjami i uzyskanymi wynikami, a także stworzyli „kącik eTwinning” w swoich organizacjach partnerskich.

Partnerzy:

 • Faik Erbagi Ortaokulu – Ankara, Turcja (koordynator)
 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska
 • Ud’Anet Srl – Torrevecchia Teatina, Włochy
 • Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva – Vila Verde, Portugalia
 • Ankara Milli Egitim Mudurlugu – Ankara, Turcja
Strona projektu: nocyberbullying.udanet.it
WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids

Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-EL01-KA201-023456

Opis projektu:

Głównym zamierzeniem tego projektu było stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.

eBook ten służył zwiększeniu znajomości środowiska oceanicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). eBook został opracowany z uwzględnieniem:

 • 7 Podstawowych zasad i pojęć tworzących ramy znajomości środowiska oceanicznego, opracowanych przez National Marine Educators Association (Stowarzyszenie Wychowawców na rzecz Środowiska Morskiego, USA), organizacji będącej światowym autorytetem w tej dziedzinie;
 • dobrych praktyk w zakresie tworzenia i opowiadania interaktywnych historii, odpowiednich dla tej grupy wiekowej; gwarantujących właściwe podejście pedagogiczne oraz dostosowanie treści i formy do potrzeb użytkowników końcowych (nauczycieli i rodziców).

Wraz z interaktywną historią, opracowano Przewodnik moderatora dla nauczycieli i rodziców. Przewodnik ten przyczynił się do pełnego wykorzystania eBooka WaterWorldAdventure, proponując: ogólne podejście do wykorzystania eBooka; zestaw komplementarnych tematów do dyskusji/pytań pomagających nauczycielom/rodzicom odkrywać konkretne pojęcia, zachowania czy postawy; zestaw działań uzupełniających mający na celu zapewnienie bardziej pogłębionego doświadczenia procesu uczenia się, w tym prostych gier, kolorowanek czy pomysłów na projekty.

Partnerzy:

 • PANEPISTIMIO THESSALIAS – Volos, Grecja
 • Advancis Business Services Lda – Porto, Portugalia
 • Inspectoratul Scolar Judetean – Arad, Rumunia
 • Boon Unipessoal Lda – Matosinhos, Portugalia
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: waterworldadventure.eu
BYE-8

BYE-8

Boosting Young Entrepreneurs – 8
Okres realizacji: 1.02.2016 – 31.01.2018
Program pomocowy: Erasmus for Young Entrepreneurs
Numer projektu: COS-EYE-2015-4-01

Opis projektu:

Partnerstwo BYE-8 było transgranicznym programem wymiany, które dało przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Do wymiany doświadczenia dochodziło podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy, który pomagał początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpał korzyść, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskał możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębiał swoją wiedzę na temat nowych rynków.

Grupa docelowa:
 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy poważnie myśleli o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Doświadczeni przedsiębiorcy, którzy prowadzili małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw Uczestniczących.

Partnerzy:

 • FORMAPER – Włochy (koordynator)
 • First Elements Euroconsultants Ltd – Cypr
 • Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza – Hiszpania
 • Employability Town Ltd – Wielka Brytania
 • Polish Chamber of Commerce – Polska
 • Instalofi levante, s.l. – Hiszpania
 • PANEPISTIMIO THESSALIAS – Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
 • EUROPEAN CONFEDERATION OF YOUNG ENTREPRENEURS AISBL – Belgia
 • Erasmus Centre for Entrepreneurship B.V. – Holandia
 • UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA – Rumunia
Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification

Okres realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-1-RO01-KA202-014975

Opis projektu:

Projekt adresowany był do nauczycieli przedsiębiorczości, którzy pracują z młodymi ludźmi i stosują tradycyjne metody nauczania.

Stworzona przy współudziale partnerów gra on-line służy nauczycielom jako nowoczesny środek dydaktyczny bardziej odpowiadający potrzebom nawykłej do wirtualnego świata młodzieży.
Poza grą, nauczyciele wyposażeni zostali także w materiały dydaktyczne wyjaśniające zasady jej użycia. Materiały te, wraz z grą, były przetestowane w ostatnich miesiącach realizacji projektu, a wnioski z testowania zostały uwzględnione w końcowej wersji gry i materiałów dydaktycznych.
Jeszcze jednym efektem realizacji projektu jest zbiór studiów przypadków, ukazujących przykłady przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces. Celem ukazania tych przykładów jest zachęcenie młodych ludzi do otwierania własnych firm.

Partnerzy:
 • CNIPMMR ARAD – Arad, Rumunia (koordynator)
 • Inova Consultancy – Sheffield, Wielka Brytania
 • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
 • KMOP – Ateny, Grecja
 • InEuropa – Modena, Włochy
 • FyG Consultores – Walencja, Hiszpania
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: www.gamify-project.eu
ForProve

ForProve

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-2-BG01-KA205-014544

Opis projektu:

Idea projektu nawiązuje do ogłoszonych przez Komisję Europejską danych statystycznych odnoszących się do bezrobocia wśród ludzi młodych w UE.
Brak zatrudnienia tej grupy społecznej jest bardzo istotny i dostrzegany przez KE. Jednym z powodów dla których to zjawisko ma miejsce jest między innymi brak postawy przedsiębiorczej ludzi młodych.
Celem projektu było stworzenie oraz implementacja w 6 krajach (Polska, Litwa, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Bułgaria) innowacyjnej metody nazwanej ForProve. Przyczyniła się ona do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi. Metoda ta łączy w sobie dwa teoretyczne modele: Improve Theatre oraz Forum Theatre.
Cel projektu został zrealizowany poprzez wykorzystanie atrakcyjność sztuki teatralnej do tworzenia i wzmacniania umiejętności młodych ludzi, tak aby odnosili sukces w świecie biznesu. Bazowano również na dobrych praktykach stosowanych w modelach teoretycznych Forum Theatre i Improve Theatre. Nowa metoda wykorzystywana jest jako sposób edukacji nieformalnej poprzez pobudzanie w ludziach młodych postawy przedsiębiorczej, zdolnej do podejmowania ryzyka na rynku pracy oraz przyjmowania roli przywódczej. Co przyczyni się niewątpliwie do ich sukcesu na rynku pracy zarówno w krajach partnerskich jak i w wymiarze międzynarodowym.

Partnerzy:

 • Know and Can Association – Sofia, Bułgaria
 • M&M Profuture Training, S.L. – Cornella de Llobregat, Hiszpania
 • Coges Societa Cooperativa Sociale – Velencja, Włochy
 • Klub mladih Split – Split, Chorwacja
 • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu:
BEVIN

BEVIN

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-1-PL01-KA204-016557

Opis projektu:

Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.
Projekt BEVIN adresowany był do szerokiego grona odbiorców: publicznych instytucji edukacyjnych/organizacji sektorowych, zaangażowanych w proces pozaformalnego i nieformalnego uczenia się i/lub jego walidacji, a także placówek oświatowych i osób, które aktywnie działają na rzecz walidacji kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Był również skierowany do nauczycieli i trenerów, którzy wspierają i zachęcają swoich podopiecznych do uczenia się pozaformalnego i/lub nieformalnego, a także do wszystkich organizacji i instytucji, które planują walidację kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny.
Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Partnerstwo osiągnęło ten cel poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

 • rozwój bazy skutecznych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
 • opracowanie analizatora trendów walidacji szans.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Partnerzy:

 • Sea Teach S.L. – Cala D’or, Hiszpania
 • Volontariato – Turyn, Włochy
 • RUNI CENTER – Sofia, Bułgaria
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
 • Biedrība Eurofortis – Ryga, Łotwa
Strona projektu: www.bevin.eu
ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1-UK01-KA204-000029

Opis projektu:

Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).
Projekt ET-NEETs stanowi odpowiedź na brak systemowego mechanizmu wymiany dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób określanych jako NEETs, czyli pozostających poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem. Podążając za rekomendacjami Komisji Europejskiej partnerstwo w ramach tego projektu pragnie również wspomóc NEETs w podnoszeniu 8 kluczowych kompetencji.
Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).

Rezultaty projektu

 • Opracowanie wspólnych ram dla identyfikowania wskaźników pomiaru efektywnych szkoleń. Dzięki temu będzie możliwe wyposażenie instytucji szkoleniowych w instrumenty do pomiaru wpływu i skuteczności szkoleń, które świadczą.
 • Stworzenie platformy internetowej, która zawierać będzie „dobre praktyki” w stosunku do programów szkoleniowych dla NEET na szczeblu europejskim.
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów pracujących z NEETs.

Grupa docelowa
Projekt ten określa trzy główne grupy docelowe:

 • Grupa A: organizacje, które mają bezpośredni związek z NEETs na poziomie procedur i zarządzania kierowanym wsparciem, samorządy lokalne i departamenty związane usługami społecznymi, duże fundacje itp.
 • Grupa B: organizacje pozarządowe, charytatywne, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy, którzy zapewniają specjalistyczne szkolenie w imieniu organizacji z grupy A.
 • Grupa C: NEETs – osoby pozostające poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem, stanowią głównych beneficjentów projektu ET-NEETs.

Partnerzy:

 • Teachsport Management Ltd. – Londyn, Wielka Brytania;
 • Sea Teach S.L. – Cala Do’r, Hiszpania;
 • Lewisham Young Mayor – Londyn, Wielka Brytania;
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: www.et-neets.eu
TAP – Together Against Poverty

TAP – Together Against Poverty

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1-PL01-KA204-003326

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych w odniesieniu do dwóch grup docelowych.

Główne rezultaty intelektualne projektu związane są z przeprowadzeniem zaplanowanych działań w ramach dwóch faz projektu. W pierwszej fazie – badawczej – przewiduje się przeprowadzenie badań pogłębionych nad zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz badań nad funkcjonowaniem modeli zabezpieczenia społecznego. Rezultatem tych działań będą:

 • Publikacja naukowa dotycząca ubóstwa;
 • Publikacja naukowa w zakresie funkcjonowania modeli zabezpieczenia społecznego.

W drugiej fazie – warsztatowej – zaplanowano opracowanie metodologii i przeprowadzenie warsztatów wśród dwóch grup docelowych. Rezultatem działań prowadzonych w tej fazie będą:

 • Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych

Grupa docelowa

 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotne, o niskim poziomie kwalifikacji lub wykształcenia, samotnie wychowujące dzieci lub rodziny wielodzietne oraz osoby osiągające niskie dochody);
 • decydenci i politycy społeczni.

Partnerzy:

 • CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA – Hiszpania
 • Mittetulundusühing MITRA – Estonia
 • Volontariato Torino – Włochy
 • Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice – Rumunia
 • Stichting LEIDO – Holandia
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: http://arch.cwep.eu/tap
CONVET

CONVET

Okres realizacji: 01.2014 – 12.2015
Program pomocowy: Leonardo da Vinci Transfer innowacji
Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37800

Opis projektu:

Głównym celem projektu był rozwój i testowanie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) oraz poprawa mobilności pracowników sektora budowlanego poprzez zaangażowanie ich do stworzenia zawartości i struktury innowacyjnej aplikacji webowej z wbudowanym modułem porównywania kwalifikacji opartej na transferowanej metodologii szkoleń kaskadowych i narzędzia PALS.

Więcej

CME – CyberMentors Europe

CME – CyberMentors Europe

Okres realizacji: 01.2013 – 11.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG

Opis projektu:

Zmiana postaw wobec przemocy dotykającej osoby młode poprzez wykorzystanie cybermentoringu w sześciu krajach europejskich.

Więcej