Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Projekty polskie i międzynarodowe

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Szkolenia, warsztaty i kursy

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Doradztwo zawodowe i poradnictwo

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy (m.in. Austria, Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) realizując wspólnie projekty adresowane do osób młodych, uczących się oraz przedsiębiorców. Współpraca ta pozwala na wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów oraz wykorzystanie tych doświadczeń na Podkarpaciu. Stowarzyszenie podjęło działania na rzecz utworzenia sieci współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami w celu promowania efektywnego korzystania przez przedsiębiorców z odnawialnych źródeł energii. W swojej działalności współpracuje też z jednostkami samorządu terytorialnego. Czym się zajmujemy:

Realizujemy i promujemy <strong>różne formy edukacji</strong>

Realizujemy i promujemy różne formy edukacji

w tym szkolenia, warsztaty i kursy w formie stacjonarnej, e–learningowej i mieszanej

Wspieramy <strong>przedsiębiorczość</strong>

Wspieramy przedsiębiorczość

za pomocą nowoczesnych portali analitycznych dzieląc się wiedzą z zakresu IT i funkcjonowania rynku

Prowadzimy <strong>badania naukowe</strong>

Prowadzimy badania naukowe

z zakresu nauk społecznych i technicznych, od przygotowania koncepcji po raport końcowy

Realizujemy <strong>projekty polskie i międzynarodowe</strong>

Realizujemy projekty polskie i międzynarodowe

w szerokim zakresie tematycznym

<strong>Doradzamy, konsultujemy i opiniujemy</strong>

Doradzamy, konsultujemy i opiniujemy

strategiczną i bieżącą działalność przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek administracji publicznej oraz samorządowej