logo

OnTheMoneyTrail - Interactive Book for the Financial Education of Children

Czas realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego podejścia pedagogicznego zapewniającego rozwój umiejętności finansowych wśród dzieci w wieku 3-6 lat, opierającego się na wykorzystaniu interaktywnego podręcznika, który może być wykorzystany w procesie kształcenia formalnego i nieformalnego dzieci.

Czytaj więcej  
logo

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Czytaj więcej  
logo

WOT

Czas realizacji: 01.12.2016 – 31.05.2019

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Czytaj więcej  
logo

WaterWorldAdventure

Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018

Głównym zamierzeniem tego projektu jest stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.

Czytaj więcej  
logo

BYE-8

Okres realizacji: 1.02.2016 – 31.01.2018

Partnerstwo BYE-8 jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych Państwach Uczestniczących.

Od lutego 2016 r. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” prowadzi jeden z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców (EYE)”.

Czytaj więcej  
logo

Gamify Your Teaching

Okres realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedsiębiorczości, którzy pracują z młodymi ludźmi i stosują tradycyjne metody nauczania.

Czytaj więcej  
logo

ForProve

Okres realizacji: 01.10.2015 - 30.09.2017

Idea projektu nawiązuje do ogłoszonych przez Komisję Europejską danych statystycznych odnoszących się do bezrobocia wśród ludzi młodych w UE.

Czytaj więcej  
logo

BEVIN

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017

Głównym celem projektu BEVIN jest podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.

Czytaj więcej