Sekcje

Sekcja Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Sekcja prowadzi własne prace naukowe i badawcze w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk społecznych. Dotychczasowa działalność Sekcji pozwoliła na opracowanie materiałów analitycznych dotyczących zjawiska bezdomności dzieci i młodzieży oraz analizy kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych. Obecni członkowie Sekcji, jeszcze przed jej powołaniem, aktywnie uczestniczyli w pracy ekspertów zajmujących się analizą wykorzystania zróżnicowanych źródeł energii celem ograniczenia emisji CO2. Sekcja prowadzi stałą współpracę z Sekcją Nowoczesnych Technologii Informatycznych i Mediów Społecznościowych w zakresie analizy naukowej zjawisk społecznych w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych i nowoczesnych mediów komunikacyjnych. Sekcja ma w planach rozwój zakresu prowadzonych działań przede wszystkim w obszarach: analizy zjawisk społecznych dotykających gospodarstwa domowe, analizy kondycji ekonomicznej i strategicznej przedsiębiorstw oraz analizy postaw konsumentów.
Powstałe w ramach działalności naukowej prace znajdują się w zakładce „Publikacje”.

Sekcja Nowoczesnych Technologii Informatycznych i Mediów Społecznościowych

Sekcja prowadzi prace związane z szeroko pojętym zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz wykorzystaniem mediów społecznościowych. Dotychczasowa działalność Sekcji pozwoliła na realizację wielu zadań informatycznych w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie, w tym tych, które odnoszą się do obszaru tzw. Social Media. Perspektywa rozwoju Sekcji skierowana jest na wsparcie realizacji procesów informatycznych w samym Stowarzyszeniu oraz wsparcie świadczone na rzecz przedsiębiorców. Sekcja działa także aktywnie w dziedzinie popularyzacji zagadnień informatycznych wśród dzieci i młodzieży.