Historia

2017
1 października

„OnTheMoneyTrail”

erasmus

Koordynacja OnTheMoneyTrail – Interactive Book for the Financial Education of Children”

17 lipca

LTTA w Rzeszowie z projektu „No Cyberbullying at the School!”

20 marca

Młodzi przedsiębiorcy wysłani na staże

Młodzi przedsiębiorcy wysłani na staże do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch i na Słowację.

 

2016
1 grudnia

Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities

erasmus

Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities” w ramach programu Erasmus+.

1 października

Nowy projekt: WaterWorldAdventure

Głównym zamierzeniem tego projektu jest stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online.

19 września

No Cyberbullying at the School!

2 marca

NEETs w Londynie

NEETs w Londynie

Realizacja szkoleń dla osób należących do grupy NEETs w Londynie.

1 lutego

Boosting Young Entrepreneurs – 8

logo

Rozpoczęcie realizacji projektu „Boosting Young Entrepreneurs – 8” w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

2015
1 października

„BEVIN” i „ForProve Theatre”

„BEVIN” i „ForProve Theatre”

Rozpoczęcie realizacji projektów „BEVIN” oraz „ForProve Theatre” w ramach programu Erasmus+.

1 września

Gamify Your Teaching

logo

Rozpoczęcie realizacji projektu „Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification” w ramach programu Erasmus+.

1 czerwca

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej: „Poverty and social exclusion in selected European countries”, „Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich” oraz „Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich”.

2014
1 czerwca

Razem przeciw ubóstwu

TAP Logo FINAL

Rozpoczęcie realizacji fazy przygotowawczej w ramach projektu „TAP-Razem przeciw ubóstwu” w ramach programu Erasmus+.

1 czerwca

Pierwsze publikacje

Pierwsze publikacje

Ukazanie się dwóch pierwszych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej: „Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych” oraz „Mentoring – wsparcie rozwoju osobowego. Najlepsze praktyki szwajcarskie”.

1 czerwca

Realizacja projektów TAP i ET-NEETs

erasmus

Realizacja projektów „TAP-Razem przeciw ubóstwu” oraz „ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs” dedykowanych różnym grupom osób wykluczonych.

1 stycznia

Klaster IT

klasterit-logo

Przystąpienie do Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej.

1 stycznia

ECVET

convet

Realizacja projektu „ECVET dla uznania kwalifikacji w sektorze budowlanym – CONVET” w ramach programu Leonardo da Vinci-Transfer innowacji.

2013
1 grudnia

Uzyskanie numerów ISBN

Uzyskanie numerów ISBN

Uzyskanie numerów ISBN z Biblioteki Narodowej dla wydawnictw stowarzyszenia.

1 listopada

Problemy Dzieci

Problemy Dzieci

Zainicjowanie serii publikacji naukowych „Problemy Dzieci”.

1 października

Skuteczny mentoring

Realizacja projektu „Skuteczny mentoring – analiza rozwiązań szwajcarskich w zakresie mentoringu”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy.

1 października

Pierwszy projekt naukowo-badawczy

Realizacja projektu naukowo-badawczego „Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw” będącego pierwszym własnym projektem badawczym stowarzyszenia.

1 października

Działalność badawcza

Działalność badawcza

Zainicjowanie działalności badawczej z zakresu analiz społecznych i ekonomicznych w ramach działalności statutowej.

1 września

Izba Przemysłowo-Handlowa

Izba Przemysłowo-Handlowa

Przystąpienie do Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

1 kwietnia

1.2MOBILE!

1.2MOBILE!

Realizacja projektu „Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu mobile”, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia doradczego dostępnego na urządzeniach mobilnych.

1 kwietnia

API

API

Realizacja projektu „API – ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY – pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców”, umożliwiającego zdalne przygotowanie specjalistycznych analiz biznesowych dla przedsiębiorców.

1 stycznia

Children Rough Sleepers

logo crs

Realizacja projektu badawczego „Children Rough Sleepers” poświęconego zjawisku bezdomności wśród dzieci. Projekt realizowany pod kierunkiem Uniwersytetu w Wolverhampton (Wielka Brytania).

2012
1 grudnia

I.O.R. – Impact of Relationship

ior

Realizacja projektu „I.O.R. – Impact of Relationship” analizującego bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Projekt realizowany pod kierunkiem samorządu Prowincji Rimini (Włochy).

1 sierpnia

Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska

Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją Nauka dla Przemysłu i Środowiska.

2011
1 listopada

Rozwój CWEP poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców

Realizacja projektu „Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców”, adresowanego do przedsiębiorców chcących wdrażać nowoczesne technologie informatyczne.

1 lutego

Work Life Balance

Realizacja wspólnej inicjatywy z Chamiponami Work Life Balance na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

2010
1 sierpnia

Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy z trzema instytucjami działającymi na rzecz wspierania przedsiębiorców i przedsiębiorczości: Małopolskim Instytutem Gospodarczym, Stowarzyszeniem Informatyka Podkarpacka oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „Victoria”.

1 czerwca

Energy Sustainability

logo_enescom

Realizacja projektu „Energy Sustainability and CO2 reduction among local Communities Enescom” promującego przystąpienie jednostek samorządu terytorialnego do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Projekt realizowany pod kierunkiem Związku Gmin Dorzecza Samoggia (Włochy).

1 marca

Podcasting

Realizacja projektu „Podcasting – Learning without borders: podcasting across the wider Europe”, mającego na celu upowszechnienie wykorzystanie podcastów w nauczaniu. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie pod kierunkiem Park Lane College z Leeds (Wielka Brytania).

2009
1 września

PsyConsult

Realizacja projektu „PsyConsult”, skierowanego do psychologów i trenerów, którego celem było stworzeni kursów wspierających rozwój zawodowy. Projekt realizowany pod kierunkiem Karriere Club (Austria).

1 września

GEPP

GEPP

Realizacja projektu „Grundtvig Economic Participation Platform GEPP”, którego celem było wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej poprzez szkolenia e-learningowe. Projekt realizowany pod kierunkiem Karriere Club (Austria).

1 stycznia

Discoverer

Realizacja projektu „Discoverer – searching and promotion of intercultural heritage”, będącego kontynuacją projektu „Get to know your city”, we współpracy ze stowarzyszeniem CE.S.I.E. (Włochy).

2008
1 stycznia

„Get to know your city”

„Get to know your city”

Realizacja pierwszego projektu pn. „Get to know your city” adresowanego do ludzi młodych, których zadaniem było opracowanie prezentacji multimedialnej na temat ich miast.

2007
1 stycznia

Rozpoczęcie aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich.

Rozpoczęcie aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich.
2004
30 czerwca

Początek

Początek

Utworzenie Stowarzyszenia przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa.

1 stycznia

Działalność w ramach społeczności lokalnej, tworzenie sieci wsparcia dla przedsiębiorców.