Historia

2017
Październik 1

„OnTheMoneyTrail”

erasmus

Koordynacja OnTheMoneyTrail – Interactive Book for the Financial Education of Children”

Lipiec 17

LTTA w Rzeszowie z projektu „No Cyberbullying at the School!”

Marzec 20

Młodzi przedsiębiorcy wysłani na staże

Młodzi przedsiębiorcy wysłani na staże do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch i na Słowację.

 

2016
Grudzień 1

Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities

erasmus

Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities” w ramach programu Erasmus+.

Październik 1

Nowy projekt: WaterWorldAdventure

Głównym zamierzeniem tego projektu jest stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online.

Wrzesień 19

No Cyberbullying at the School!

Marzec 2

NEETs w Londynie

NEETs w Londynie

Realizacja szkoleń dla osób należących do grupy NEETs w Londynie.

Luty 1

Boosting Young Entrepreneurs – 8

logo

Rozpoczęcie realizacji projektu „Boosting Young Entrepreneurs – 8” w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców.

2015
Październik 1

„BEVIN” i „ForProve Theatre”

„BEVIN” i „ForProve Theatre”

Rozpoczęcie realizacji projektów „BEVIN” oraz „ForProve Theatre” w ramach programu Erasmus+.

Wrzesień 1

Gamify Your Teaching

logo

Rozpoczęcie realizacji projektu „Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification” w ramach programu Erasmus+.

Czerwiec 1

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej: „Poverty and social exclusion in selected European countries”, „Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich” oraz „Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich”.

2014
Czerwiec 1

Razem przeciw ubóstwu

TAP Logo FINAL

Rozpoczęcie realizacji fazy przygotowawczej w ramach projektu „TAP-Razem przeciw ubóstwu” w ramach programu Erasmus+.

Czerwiec 1

Pierwsze publikacje

Pierwsze publikacje

Ukazanie się dwóch pierwszych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej: „Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych” oraz „Mentoring – wsparcie rozwoju osobowego. Najlepsze praktyki szwajcarskie”.

Czerwiec 1

Realizacja projektów TAP i ET-NEETs

erasmus

Realizacja projektów „TAP-Razem przeciw ubóstwu” oraz „ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs” dedykowanych różnym grupom osób wykluczonych.

Styczeń 1

Klaster IT

klasterit-logo

Przystąpienie do Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej.

Styczeń 1

ECVET

convet

Realizacja projektu „ECVET dla uznania kwalifikacji w sektorze budowlanym – CONVET” w ramach programu Leonardo da Vinci-Transfer innowacji.

2013
Grudzień 1

Uzyskanie numerów ISBN

Uzyskanie numerów ISBN

Uzyskanie numerów ISBN z Biblioteki Narodowej dla wydawnictw stowarzyszenia.

Listopad 1

Problemy Dzieci

Problemy Dzieci

Zainicjowanie serii publikacji naukowych „Problemy Dzieci”.

Październik 1

Skuteczny mentoring

Realizacja projektu „Skuteczny mentoring – analiza rozwiązań szwajcarskich w zakresie mentoringu”, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy.

Październik 1

Pierwszy projekt naukowo-badawczy

Realizacja projektu naukowo-badawczego „Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw” będącego pierwszym własnym projektem badawczym stowarzyszenia.

Październik 1

Działalność badawcza

Działalność badawcza

Zainicjowanie działalności badawczej z zakresu analiz społecznych i ekonomicznych w ramach działalności statutowej.

Wrzesień 1

Izba Przemysłowo-Handlowa

Izba Przemysłowo-Handlowa

Przystąpienie do Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.

Kwiecień 1

1.2MOBILE!

1.2MOBILE!

Realizacja projektu „Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu mobile”, dzięki któremu przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia doradczego dostępnego na urządzeniach mobilnych.

Kwiecień 1

API

API

Realizacja projektu „API – ANALITYCZNY PORTAL INFORMATYCZNY – pakiet zintegrowanych usług dla przedsiębiorców”, umożliwiającego zdalne przygotowanie specjalistycznych analiz biznesowych dla przedsiębiorców.

Styczeń 1

Children Rough Sleepers

logo crs

Realizacja projektu badawczego „Children Rough Sleepers” poświęconego zjawisku bezdomności wśród dzieci. Projekt realizowany pod kierunkiem Uniwersytetu w Wolverhampton (Wielka Brytania).

2012
Grudzień 1

I.O.R. – Impact of Relationship

ior

Realizacja projektu „I.O.R. – Impact of Relationship” analizującego bezpieczne korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Projekt realizowany pod kierunkiem samorządu Prowincji Rimini (Włochy).

Sierpień 1

Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska

Podpisanie porozumienia o współpracy z Fundacją Nauka dla Przemysłu i Środowiska.

2011
Listopad 1

Rozwój CWEP poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców

Realizacja projektu „Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców”, adresowanego do przedsiębiorców chcących wdrażać nowoczesne technologie informatyczne.

Luty 1

Work Life Balance

Realizacja wspólnej inicjatywy z Chamiponami Work Life Balance na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

2010
Sierpień 1

Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy z trzema instytucjami działającymi na rzecz wspierania przedsiębiorców i przedsiębiorczości: Małopolskim Instytutem Gospodarczym, Stowarzyszeniem Informatyka Podkarpacka oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „Victoria”.

Czerwiec 1

Energy Sustainability

logo_enescom

Realizacja projektu „Energy Sustainability and CO2 reduction among local Communities Enescom” promującego przystąpienie jednostek samorządu terytorialnego do ogólnoeuropejskiej inicjatywy Porozumienia Burmistrzów. Projekt realizowany pod kierunkiem Związku Gmin Dorzecza Samoggia (Włochy).

Marzec 1

Podcasting

Realizacja projektu „Podcasting – Learning without borders: podcasting across the wider Europe”, mającego na celu upowszechnienie wykorzystanie podcastów w nauczaniu. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie pod kierunkiem Park Lane College z Leeds (Wielka Brytania).

2009
Wrzesień 1

PsyConsult

Realizacja projektu „PsyConsult”, skierowanego do psychologów i trenerów, którego celem było stworzeni kursów wspierających rozwój zawodowy. Projekt realizowany pod kierunkiem Karriere Club (Austria).

Wrzesień 1

GEPP

GEPP

Realizacja projektu „Grundtvig Economic Participation Platform GEPP”, którego celem było wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji zawodowej poprzez szkolenia e-learningowe. Projekt realizowany pod kierunkiem Karriere Club (Austria).

Styczeń 1

Discoverer

Realizacja projektu „Discoverer – searching and promotion of intercultural heritage”, będącego kontynuacją projektu „Get to know your city”, we współpracy ze stowarzyszeniem CE.S.I.E. (Włochy).

2008
Styczeń 1

„Get to know your city”

„Get to know your city”

Realizacja pierwszego projektu pn. „Get to know your city” adresowanego do ludzi młodych, których zadaniem było opracowanie prezentacji multimedialnej na temat ich miast.

2007
Styczeń 1

Rozpoczęcie aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich.

Rozpoczęcie aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach funduszy europejskich.
2004
Czerwiec 30

Początek

Początek

Utworzenie Stowarzyszenia przez grupę przedsiębiorców, nauczycieli i działaczy społecznych z Rzeszowa.

Styczeń 1

Działalność w ramach społeczności lokalnej, tworzenie sieci wsparcia dla przedsiębiorców.