Młodzi przedsiębiorcy wysłani na staże

Młodzi przedsiębiorcy wysłani na staże do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch i na Słowację.