Wolontariat w Hiszpanii

Wolontariat w Hiszpanii

Europejski Korpus Solidarności* to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, która stwarza młodym ludziom możliwość wolontariatu lub pracy we własnym kraju lub za granicą, przynosząc korzyści społecznościom i uczestnikom w całej Europie. To kontynuacja inicjatywy wcześniej znanej pod nazwą Wolontariatu Europejskiego**, a jednocześnie oferująca nowe możliwości w zakresie wolontariatu, staży lub pracy.

Obecnie, mamy możliwość zorganizowania wolontariatu w Hiszpanii. Link to strony organizacji: fundacionaltius.org

Wolontariat jest dla osób w wieku od 18 do 30 lat.

* European Solidarity Corps (ESC)
** European Voluntary Service (EVS)

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ odbyło się w Catford w Wielkiej Brytanii 13 grudnia 2018 roku. Podczas spotkania partnerzy omawiali etapy projektu, które koordynator zaprezentował na początku spotkania. Partnerzy ustalili również jakie działania należy podiąć przed następnym spotkaniem.
Więcej

OnTheMoneyTrail  – Drugi biuletyn

OnTheMoneyTrail – Drugi biuletyn

Prezentujemy drugi biuletyn w ramach projektu OnTheMoneyTrail a w nim m.in. informacje o planowanych przez nas testach pilotażowych ebooka. Dowiesz się także o edukacji finansowej dzieci w różnych krajach czy poznasz przykładową grę do nauki zagadnień z dziedziny finansów. Zapraszamy do lektury.
Więcej

HANDSON – pierwsze spotkanie partnerstwa

HANDSON – pierwsze spotkanie partnerstwa

Hertford Regional College był miejscem pierwszego spotkania partnerów (11-12.10.2018) w ramach projektu HANDSON. Stowarzyszanie jest bardzo zadowolone, że może uczestniczyć w projekcie którego celem jest opracowanie modelu uczenia się opartego na produkcji oraz innowacyjnych zasobów dydaktycznych, aby wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ukończeniu cyklów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wejścia z powodzeniem na rynek pracy.
Więcej

Drugie spotkanie projektu SELF-E

Drugie spotkanie projektu SELF-E

Dnia 3-4 października 2018 roku odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu SELF-E w Nikozji (Cypr). Celem spotkania było omówienie dotychczasowych efektów pracy oraz przygotowanie się na kolejne miesiące. Podzielono zadania wśród partnerów, odniesiono się do już zrobionej części oraz określono zarys przyszłych działań.

Więcej

Wydarzenie upowszechniające projekt WWA

Wydarzenie upowszechniające projekt WWA

Dnia 20 września 2018 roku w miejscowości Brzyska odbyło się wydarzenie upowszechniające projektu „WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids.” W spotkaniu udział wzięli: nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz lokalni interesariusze. Więcej

WWA – czwarty newsletter

WWA – czwarty newsletter

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim newsletterem z projektu WWA. Znajdą w nim państwo podsumowanie podjętych działań na rzecz znajomości środowiska oceanicznego wraz z informacjami na temat rezultatów projektu – interaktywnego e-booka oraz przewodnika moderatora dla nauczycieli i dzieci. Dziękujemy za wsparcie oraz zaangażowanie w realizację projektu i zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi podjętymi przez nas przedsięwzięciami dostępnymi na stronie cwep.eu. Newsletter dostępny jest również w języku angielskim Więcej