Wolontariat w Hiszpanii

Wolontariat w Hiszpanii

Europejski Korpus Solidarności* to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, która stwarza młodym ludziom możliwość wolontariatu lub pracy we własnym kraju lub za granicą, przynosząc korzyści społecznościom i uczestnikom w całej Europie. To kontynuacja inicjatywy wcześniej znanej pod nazwą Wolontariatu Europejskiego**, a jednocześnie oferująca nowe możliwości w zakresie wolontariatu, staży lub pracy. Więcej

Konferencja Podsumowująca Projekt WOT

Konferencja Podsumowująca Projekt WOT

Konferencja Podsumowująca Projekt WOT została zorganizowana w Rzeszowie 10 maja 2019r. w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników o 9:30, z mową końcową zaplanowaną na godzinę 16:00. Więcej

Czwarte spotkanie partnerów projektu DECENT

Czwarte spotkanie partnerów projektu DECENT

W dniach 10-11 kwiecień 2019 roku odbyło się czwarte spotkanie konsorcjum.

Tym razem spotkanie odbyło się w Palermo (Sycylia) i było zorganizowane przez Centro per lo sviluppo creativo danilo dolci.

Podczas spotkania udało się ustalić ostateczny wygląd IO2: eTool for fighting with functional illiteracy. W ciągu najbliższych tygodni, partnerzy utworzą interaktywne ćwiczenia kompatybilne z napisaną przez nich treścią.
Więcej

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ odbyło się w Catford w Wielkiej Brytanii 13 grudnia 2018 roku. Podczas spotkania partnerzy omawiali etapy projektu, które koordynator zaprezentował na początku spotkania. Partnerzy ustalili również jakie działania należy podiąć przed następnym spotkaniem.
Więcej

OnTheMoneyTrail  – Drugi biuletyn

OnTheMoneyTrail – Drugi biuletyn

Prezentujemy drugi biuletyn w ramach projektu OnTheMoneyTrail a w nim m.in. informacje o planowanych przez nas testach pilotażowych ebooka. Dowiesz się także o edukacji finansowej dzieci w różnych krajach czy poznasz przykładową grę do nauki zagadnień z dziedziny finansów. Zapraszamy do lektury.
Więcej

HANDSON – pierwsze spotkanie partnerstwa

HANDSON – pierwsze spotkanie partnerstwa

Hertford Regional College był miejscem pierwszego spotkania partnerów (11-12.10.2018) w ramach projektu HANDSON. Stowarzyszanie jest bardzo zadowolone, że może uczestniczyć w projekcie którego celem jest opracowanie modelu uczenia się opartego na produkcji oraz innowacyjnych zasobów dydaktycznych, aby wspierać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ukończeniu cyklów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wejścia z powodzeniem na rynek pracy.
Więcej

Drugie spotkanie projektu SELF-E

Drugie spotkanie projektu SELF-E

Dnia 3-4 października 2018 roku odbyło się drugie spotkanie partnerów projektu SELF-E w Nikozji (Cypr). Celem spotkania było omówienie dotychczasowych efektów pracy oraz przygotowanie się na kolejne miesiące. Podzielono zadania wśród partnerów, odniesiono się do już zrobionej części oraz określono zarys przyszłych działań.

Więcej