No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

Początkiem grudnia przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w kolejnym spotkaniu partnerskim z projektu No Cyberbullying At The School w Rzymie. Omówione zostały w szczegółach bieżące zadania w projekcie. Partnerzy dokonali wspólnego podsumowania postępu prac, oraz ustalili harmonogram działań na kolejne miesiące. Wymienione zostały również informacje na temat istniejących polityk i mechanizmów zapobiegania cyberprzestępczości w krajach partnerskich. Więcej

Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu DECENT

Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu DECENT

W dniach 23 i 24 listopada 2017 r. w Curtea de Arges w Rumunii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu DECENT. Gospodarzem spotkania było stowarzyszenie ADES, które jednocześnie jest koordynatorem tego projektu.

W trakcie spotkania partnerzy zaprezentowali swoje instytucje: Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska, Know and Can Ltd – Bułgaria, Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd – Cypr, FYG CONSULTORES – Hiszpania i Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Włochy.

Partnerzy wspólnie podzielili między siebie zadania do przygotowania oraz odbyli szkolenie z zakresu użytkowania Admin Project jako narzędzia podstawowego w zarządzaniu projektem. Ustalono również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się we w Polsce.

Partnerzy projektu poświęcili wiele czasu na dyskusję dotyczącą upowszechniania rezultatów projektu. Upowszechnianie oznacza działania mające na celu zapewnienie właściwego rozpoznania, przedstawienia i wdrożenia na szeroką skalę wyników programu Erasmus+ oraz poprzedzających go programów. Partnerzy zgodnie uznali, że rezultaty projektu BEVIN powinny być upowszechnianie bardzo intensywnie z wykorzystaniem różnych metod i technik, gdyż będzie on miał istotny wpływ na społeczeństwa wszystkich krajów Unii Europejskiej.

WaterWorldAdventure – trzecie spotkanie partnerów projektu

WaterWorldAdventure – trzecie spotkanie partnerów projektu

28 i 29 listopada 2017r. w Porto odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu WaterWorldAdventure. Gospodarzem spotkania była firma Advancis, jeden z dwóch partnerów z portugali którzy biorą udział w projekcie.
Głównym tematem spotkania był interaktywny ebook który jest kluczowym rezultatem projektu. Poza tym zostały omówione sprawy dotyczące zarzadzania projektem oraz dalszych etapów. Następne spotkanie partnerów projektu będzie miało miejsce w rumuńskim mieście Arad (maj 2018r.)

Tygodniowy wyjazd szkoleniowy w ramach projektu WOT

Tygodniowy wyjazd szkoleniowy w ramach projektu WOT

W Pizie (Włochy) w dniach 20-24 listopada 2017 r. odbył się wyjazd szkoleniowy w ramach projektu WOT (Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities). Gospodarzem szkolenia była Societa Cooperativa A.FO.RI.S.MA., która przez tydzień gościła osoby niepełnosprawne (jedna z grup docelowych projektu) oraz trenerów z Polski, Hiszpanii oraz Francji. Więcej

OnTheMoneyTrail – pierwsze spotkanie partnerów projektu

OnTheMoneyTrail – pierwsze spotkanie partnerów projektu

W dniach 14 i 15 listopada w Rzeszowie odbyło się spotkanie inicjujące realizację projektu pn. Na ścieżce pieniądza (ang. On The Money Trail) dedykowanego najmłodszym. Instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu są podmioty prywatne (firmy i stowarzyszenie) oraz publiczne (przedszkola) z Portugalii, Włoch, Chorwacji i Polski. Więcej