Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. w Torrevecchia Teatina (Włochy) odbyło się kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”, zorganizowane przez Ud’Anet. Podczas wizyty partnerzy zostali zaproszeni do szkół średnich, gdzie mogli zapoznać się ze zjawiskiem cyberbullyingu we Włoszech oraz metodami zapobiegania mu. Uczestnicy mieli również przyjemność brać udział w spotkaniu z przedstawicielami środowisk lokalnych działających na rzecz ochrony dzieci i młodzieży w Internecie. Partnerzy poświęcili również czas na szczegółowe omówienie bieżących zadań w projekcie oraz prezentację wyników poprzedniego szkolenia LTTA. Na zakończenie kilkudniowego spotkania wszystkim uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Więcej

OnTheMoneyTrail – Drugie spotkanie partnerów

OnTheMoneyTrail – Drugie spotkanie partnerów

W dniach 5 I 6 kwietnia w Porto miało miejsce drugie spotkanie partnerów w ramach projektu OnTheMoneyTrail (Na ścieżce pieniądza). Partnerzy dyskutowali o końcowej wersji dokumentu opisującego pedagogiczne i techniczne elementy eBooka, do którego scenopis oraz propozycje ilustracji zostały następnie zaprezentowane. Partnerzy podzielili się swoimi sugestiami, pomysłami oraz przykładami innych interaktywnych eBooków oraz zaplanowali pracę na kolejne miesiące. Jako ostatni element merytoryczny projektu został omówiony podręcznik facylitatora. Po tym wszystkim, Partnerzy dokonali analizy niezbędnych kwestii administracyjnych związanych z projektem. Następne spotkanie zostało zaplanowane na listopad bieżącego roku i odbywać się będzie we Włoszech. Więcej

No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

Międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!” odbyło się w Rzeszowie w dniach 22-23 marca 2018 r. Gospodarzem spotkania było nasze Stowarzyszenie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu projektu na grupę docelową, szczególnie obserwowanego po przeprowadzeniu działań upowszechniających oraz podnoszących świadomość w zakresie cyberbullyingu. Partnerzy przedyskutowali wyniki drugiej fali badań (po przeprowadzeniu działań w szkołach) oraz sprawy związane z nadchodzącym szkoleniem dla kadry projektu w Pescarze. Więcej

Szkolenie w zakresie druku 3D dla zwiększenia innowacyjności i kreatywności w UE

Szkolenie w zakresie druku 3D dla zwiększenia innowacyjności i kreatywności w UE

O PROJEKCIE

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności w zakresie druku 3D oraz przekazanie i aktywowanie niezbędnej wiedzy, związanej z tą technologią, pracownikom, pracodawcom, trenerom i wszystkim zainteresowanym. Działania projektu skierowane są do organizacji, firm, oraz osób indywidualnych, zainteresowanych wykorzystaniem technologii druku 3D lub wspieraniem innych w jej wykorzystaniu w dziedzinach takich jak: edukacja, przemysł, sztuka, przedsiębiorczość, medycyna, architektura itp. W ramach projektu partnerzy opracują program szkolenia w zakresie druku 3D wraz z materiałami szkoleniowymi, przewodnik dla trenerów oraz platformę e-learningową. Wszystkie rezultaty dostępne będą w 6 wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, polskiej, rumuńskiej oraz litewskiej), bezpłatnie i do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Więcej

Drugie spotkanie w projekcie Decent

Drugie spotkanie w projekcie Decent

W Rzeszowie w dniach 20-21 luty 2018r. miało miejsce kolejne spotkanie partnerów projektu Decent. Partnerzy dyskutowali na temat krajowych warsztatów badawczych a dokładnie omawiali informacje zwrotne otrzymane od zainteresowanych stron a następnie poczynili prace nad ostateczną wersją kwestionariusza. Więcej

No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

Początkiem grudnia przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w kolejnym spotkaniu partnerskim z projektu No Cyberbullying At The School w Rzymie. Omówione zostały w szczegółach bieżące zadania w projekcie. Partnerzy dokonali wspólnego podsumowania postępu prac, oraz ustalili harmonogram działań na kolejne miesiące. Wymienione zostały również informacje na temat istniejących polityk i mechanizmów zapobiegania cyberprzestępczości w krajach partnerskich. Więcej