Ciekawy projekt o nazwie E-CAL

Ciekawy projekt o nazwie E-CAL

Projekt E-CAL (skrót od francuskiego e-Coaching et Apprentissage des Langues) realizowany przez organizację DANMAR COMPUTERS jest warty uwagi ze względu na dużą grupę docelową w projekcie.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli uczelni wyższych, szkół średnich i instytucji szkoleniowych.

Z projektu skorzystają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Więcej

Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

W dniach od 2 do 6 lipca 2018 r. w Rzeszowie odbyło się kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School.” W spotkaniu zorganizowanym przez CWEP wzięli udział przedstawiciele wszystkich firm partnerskich: Faik Erbagi Ortaokulu, Ud’Anet Srl, Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva and Ankara Milli Egitim Mudurlugu.

W pierwszym dniu partnerzy mogli zapoznać się danymi związanymi ze zjawiskiem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży w Polsce.
Więcej

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie DECENT

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie DECENT

3 i 4 lipca 2018 roku, w Sofii odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie DECENT, którego gospodarzem było stowarzyszenie Know and Can Ltd.

W pierwszy dzień spotkania partnerzy przedstawili raporty krajowe z przeprowadzonych badań, po czym odbyła się dyskusja w tym temacie. Oprócz tego, uczestnicy spotkania skupili się na środowisku e-learningowym (część prowadzona przez CWEP) oraz uzgodnili dalsze prace nad treściami kursu.
Więcej

Szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”

Szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”

W dniach od 11 do 15 czerwca 2018 r. w Turynie (Włochy) odbyło się szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”, zorganizowane przez Volontariato Torino. Podczas szkolenia partnerzy wypracowali koncepcję opowieści edukacyjnej poruszającej problemy związane z ochroną środowiska. Uczestnicy mieli również przyjemność brać udział w spotkaniu z przedstawicielami środowisk lokalnych oraz wizytować w różne instytucje działające na rzecz ochrony środowiska. Więcej

Spotkanie partnerstwa WaterWorldAdventure w Arad

Spotkanie partnerstwa WaterWorldAdventure w Arad

14 i 15 maja 2018 roku w rumuńskim mieście Arad odbyło się czwarte spotkanie partnerów WaterWorldAdventure, którego gospodarzem był ISJ Arad. Głównym tematem spotkania był interaktywny e-Book.

Pierwszy dzień spotkania obejmował następujące kwestie: przegląd dotychczasowych postępów w projekcie, raport dotyczący zarządzania i wdrażania rezultatów, ilustracje do e-Booka, prezentacje końcowej wersja przewodnika, badania pilotażowe oraz prezentacje wideo.

Drugiego dnia partnerzy planowali kolejne działania w projekcie oraz omówili kwestie dotyczące zarządzania i wdrażania rezultatów. Następnie skupili się na opracowaniu umowy dotyczącej ochrony praw własności intelektualnych i strategii zrównoważonego rozwoju. Więcej

Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

W dniach od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. w Torrevecchia Teatina (Włochy) odbyło się kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”, zorganizowane przez Ud’Anet. Podczas wizyty partnerzy zostali zaproszeni do szkół średnich, gdzie mogli zapoznać się ze zjawiskiem cyberbullyingu we Włoszech oraz metodami zapobiegania mu. Uczestnicy mieli również przyjemność brać udział w spotkaniu z przedstawicielami środowisk lokalnych działających na rzecz ochrony dzieci i młodzieży w Internecie. Partnerzy poświęcili również czas na szczegółowe omówienie bieżących zadań w projekcie oraz prezentację wyników poprzedniego szkolenia LTTA. Na zakończenie kilkudniowego spotkania wszystkim uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Więcej

OnTheMoneyTrail – Drugie spotkanie partnerów

OnTheMoneyTrail – Drugie spotkanie partnerów

W dniach 5 I 6 kwietnia w Porto miało miejsce drugie spotkanie partnerów w ramach projektu OnTheMoneyTrail (Na ścieżce pieniądza). Partnerzy dyskutowali o końcowej wersji dokumentu opisującego pedagogiczne i techniczne elementy eBooka, do którego scenopis oraz propozycje ilustracji zostały następnie zaprezentowane. Partnerzy podzielili się swoimi sugestiami, pomysłami oraz przykładami innych interaktywnych eBooków oraz zaplanowali pracę na kolejne miesiące. Jako ostatni element merytoryczny projektu został omówiony podręcznik facylitatora. Po tym wszystkim, Partnerzy dokonali analizy niezbędnych kwestii administracyjnych związanych z projektem. Następne spotkanie zostało zaplanowane na listopad bieżącego roku i odbywać się będzie we Włoszech. Więcej

No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

Międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!” odbyło się w Rzeszowie w dniach 22-23 marca 2018 r. Gospodarzem spotkania było nasze Stowarzyszenie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu projektu na grupę docelową, szczególnie obserwowanego po przeprowadzeniu działań upowszechniających oraz podnoszących świadomość w zakresie cyberbullyingu. Partnerzy przedyskutowali wyniki drugiej fali badań (po przeprowadzeniu działań w szkołach) oraz sprawy związane z nadchodzącym szkoleniem dla kadry projektu w Pescarze. Więcej

Szkolenie w zakresie druku 3D dla zwiększenia innowacyjności i kreatywności w UE

Szkolenie w zakresie druku 3D dla zwiększenia innowacyjności i kreatywności w UE

O PROJEKCIE

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności w zakresie druku 3D oraz przekazanie i aktywowanie niezbędnej wiedzy, związanej z tą technologią, pracownikom, pracodawcom, trenerom i wszystkim zainteresowanym. Działania projektu skierowane są do organizacji, firm, oraz osób indywidualnych, zainteresowanych wykorzystaniem technologii druku 3D lub wspieraniem innych w jej wykorzystaniu w dziedzinach takich jak: edukacja, przemysł, sztuka, przedsiębiorczość, medycyna, architektura itp. W ramach projektu partnerzy opracują program szkolenia w zakresie druku 3D wraz z materiałami szkoleniowymi, przewodnik dla trenerów oraz platformę e-learningową. Wszystkie rezultaty dostępne będą w 6 wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, polskiej, rumuńskiej oraz litewskiej), bezpłatnie i do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych. Więcej