Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities

Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities

Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities” w ramach programu Erasmus+.