CME – CyberMentors Europe

CME – CyberMentors Europe

Okres realizacji: 01.2013 – 11.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG

Opis projektu:

Zmiana postaw wobec przemocy dotykającej osoby młode poprzez wykorzystanie cybermentoringu w sześciu krajach europejskich.

Rezultaty projektu

 • stworzenie aktywnych portali internetowych przeznaczonych dla osób młodych do 25 roku życia, doświadczających przemocy, szykanowania czy zastraszania w grupie rówieśniczej;
 • przeszkolenie zespołu pomocowego składającego się z psychologów, mentorów i wolontariuszy, wspierających osoby młode za pomocą portalu oraz udzielających wsparcia bezpośredniego;
 • upowszechnienie wśród osób młodych idei cybermentoringu poprzez szkolenia.

Grupa docelowa
Dzieci, młodzież i dorośli w wieku 11-25 lat doświadczający przemocy, szykanowania i zastraszania w kontaktach z rówieśnikami, rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży, nauczyciele, policja, działacze społeczni.

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska
 • Beat Bullying Limited – Wielka Brytania
 • Goldsmith University – Wielka Brytania
 • Komunikujeme o.s. – Czechy
 • Universita` Degli Studio di Firenze – Włochy
 • Tender – Włochy
 • Instituto de Desenvolvimento – Portugalia
 • Asociatia de Mediere a Conflictelor MIST – Rumunia
 • Concello de Ourense Concellaria de Xuventude – Hiszpania
Strona projektu: www.con-vet.eu