No Cyberbullying at the School!

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-TR01-KA201-034233

Opis projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Aby osiągnąć ten cel, Partnerzy projektu ustalili, że przeprowadzą serię szkoleń (LTTA) dedykowanych partnerom i członkom grupy docelowej (tj. nauczycielom). Podczas tych szkoleń, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest cyberbullying, poznali metody zapobiegania temu niebezpieczeństwu oraz sposoby pomocy ofiarom i ich rodzinom. Podczas realizacji projektu Partnerzy opracowali stronę internetową oraz utworzyli konta społecznościowe (na Instagramie, Facebooku, YouTube), aby publikować przydatne informacje na temat tego zjawiska.
W ramach projektu został opracowany e-book zawierający wszystkie niezbędne informacje, działania oraz wyniki projektu. W celu lepszego rozpowszechnienia efektów projektu, Partnerzy wykorzystali platformę eTwinning do dzielenia się informacjami i uzyskanymi wynikami, a także stworzyli „kącik eTwinning” w swoich organizacjach partnerskich.

Partnerzy:

 • Faik Erbagi Ortaokulu – Ankara, Turcja (koordynator)
 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska
 • Ud’Anet Srl – Torrevecchia Teatina, Włochy
 • Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva – Vila Verde, Portugalia
 • Ankara Milli Egitim Mudurlugu – Ankara, Turcja
Strona projektu: nocyberbullying.udanet.it
Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification

Okres realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-1-RO01-KA202-014975

Opis projektu:

Projekt adresowany był do nauczycieli przedsiębiorczości, którzy pracują z młodymi ludźmi i stosują tradycyjne metody nauczania.

Stworzona przy współudziale partnerów gra on-line służy nauczycielom jako nowoczesny środek dydaktyczny bardziej odpowiadający potrzebom nawykłej do wirtualnego świata młodzieży.
Poza grą, nauczyciele wyposażeni zostali także w materiały dydaktyczne wyjaśniające zasady jej użycia. Materiały te, wraz z grą, były przetestowane w ostatnich miesiącach realizacji projektu, a wnioski z testowania zostały uwzględnione w końcowej wersji gry i materiałów dydaktycznych.
Jeszcze jednym efektem realizacji projektu jest zbiór studiów przypadków, ukazujących przykłady przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces. Celem ukazania tych przykładów jest zachęcenie młodych ludzi do otwierania własnych firm.

Partnerzy:
 • CNIPMMR ARAD – Arad, Rumunia (koordynator)
 • Inova Consultancy – Sheffield, Wielka Brytania
 • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
 • KMOP – Ateny, Grecja
 • InEuropa – Modena, Włochy
 • FyG Consultores – Walencja, Hiszpania
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: www.gamify-project.eu
BEVIN

BEVIN

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-1-PL01-KA204-016557

Opis projektu:

Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.
Projekt BEVIN adresowany był do szerokiego grona odbiorców: publicznych instytucji edukacyjnych/organizacji sektorowych, zaangażowanych w proces pozaformalnego i nieformalnego uczenia się i/lub jego walidacji, a także placówek oświatowych i osób, które aktywnie działają na rzecz walidacji kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Był również skierowany do nauczycieli i trenerów, którzy wspierają i zachęcają swoich podopiecznych do uczenia się pozaformalnego i/lub nieformalnego, a także do wszystkich organizacji i instytucji, które planują walidację kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny.
Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Partnerstwo osiągnęło ten cel poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

 • rozwój bazy skutecznych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
 • opracowanie analizatora trendów walidacji szans.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Partnerzy:

 • Sea Teach S.L. – Cala D’or, Hiszpania
 • Volontariato – Turyn, Włochy
 • RUNI CENTER – Sofia, Bułgaria
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
 • Biedrība Eurofortis – Ryga, Łotwa
Strona projektu: www.bevin.eu
CME – CyberMentors Europe

CME – CyberMentors Europe

Okres realizacji: 01.2013 – 11.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG

Opis projektu:

Zmiana postaw wobec przemocy dotykającej osoby młode poprzez wykorzystanie cybermentoringu w sześciu krajach europejskich.

Więcej

API

API

API
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2015
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00

Opis projektu:

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie funkcjonowania własnych firm poprzez funkcjonowanie analitycznego portalu informatycznego.

Za pomocą portalu świadczone są usługi:

 1. analizy trendów branżowych,
 2. analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu,
 3. analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Rezultaty projektu

 • stworzenie analitycznego portalu informatycznego dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • świadczenie usług doradczych z zakresu analizy trendów branżowych, postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu oraz analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

 • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: api.cwep.eu
Mobile

Mobile

Mobile
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-003/12-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców na urządzenia typu mobile

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie technologii ICT za pomocą urządzeń mobilnych.

Za pomocą portalu informatycznego świadczone są następujące usługi:

 1. mobilna strefa informacyjna
 2. mobilna strefa doradcza
 3. mobilna strefa e-learningowa

Rezultaty projektu

 • portal informatyczny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
 • usługi doradcze z zakresu wsparcia procesu wdrażania ICT poprzez urządzenia typu mobile.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

 • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: mobile.cwep.eu
I.O.R. – Impact Of Relationship

I.O.R. – Impact Of Relationship

I.O.R. – Impact Of Relationship
Okres realizacji: 01.12.2012 – 30.09.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG/3255

Opis projektu:

Wzrost stopnia bezpieczeństwa młodzieży w wieku 10-17 lat korzystających z mediów społecznościowych przy wykorzystaniu 9 portali społecznościowych.
Rezultaty projektu
 • stworzenie ponad 243 stron internetowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych w 27 językach europejskich,
 • opracowanie materiału audio i video propagującego zasady bezpiecznego korzystania z sieci.

Grupa docelowa

Dzieci i młodzież w wieku 10-17 lat korzystająca z Internetu, rodzice i opiekunowie takich dzieci oraz młodzieży, nauczyciele, animatorzy kulturalni, działacze społeczni na rzecz zachowania bezpieczeństwa w sieci.

Partnerzy:

 • Agreement Association (Włochy),
 • Foster Foundation (Malta),
 • Cooperation Ireland (Irlandia),
 • Demetra Association (Bułgaria),
 • Diverse Association (Rumunia),
 • Talentum 2000 Közhasznú alapitvány (Węgry),
 • Instituto de Desenvolvimento Social (Social Developement Institute) (Portugalia),
 • Hellenic Regional Developement Center (Grecja),
 • Innovacion Social Emprendedores Sociales – ISES (Hiszpania),
 • Edukaciniai Projektai (Łotwa),
 • Zemgale NGO Centre (Litwa),
 • Komunuikujeme o.s. (Czechy),
 • Wiesmar Bildungsgellschaft gemeinvetzige GmbH – Wiesmar educational institute (Niemcy),
 • Searchlighter LTD (Wielka Brytania),
 • KISA – Action for equality, suport, antiracism (Cypr),
 • Fondation Agoravox (Francja),
 • EESTI People to People (Estonia),
 • ESTRA fondation (Słowacja),
 • EuroCoop, Institut za Europske Raziskave in Razvoj (Słowenia),
 • My Chioce NGO (Szwecja),
 • Pro Mente oö (Austria),
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs Hoger Instituut der Kempen (Belgia),
 • Frederikssund – Halsas Brand & Redningsberdskab (Dania),
 • Stiching Projob (Holandia),
 • Helsingin Venäjänkielinen nuorisokulttuuriyhdistys HVNA Alliance ry (Finlandia).
Strona projektu: www.ior-project.eu
Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP

Działanie 1.2 RPO WP
Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/10-00

Opis projektu:

Rozwój Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy są zainteresowani uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii ICT poprzez funkcjonowanie aktywnego portalu.

Portal składać się będzie z trzech modułów:

 • informacyjnego – zawierającego informacje nt. wdrożeń nowoczesnych technologii ICT w przedsiębiorstwach,
 • usługi wymiany danych i wsparcia doradczego dla przedsiębiorców – poprzez który świadczone będą zdalnie usługi doradcze na temat możliwości wdrożenia zaawansowanych technologii ICT w danym przedsiębiorstwie,
 • usługi pakietów zaawansowanych szkoleń e-learningowych – obejmujący kursy e-learningowe poświęcone tematyce wdrażania technologii ICT.

Rezultaty projektu

 • stworzenie aktywnej platformy dla MŚP,
 • świadczenie usług doradczych dla MŚP z zakresu do wdrażania nowoczesnych technologii ICT.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP z terenu województwa podkarpackiego chcące wdrażać nowoczesne technologie ICT.

Partnerzy:

 • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
 • Stowarzyszenie „Informatyka Podkarpacka”,
 • Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.

Projekt Podcasting

Podcasting
Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/10-00

Opis projektu:

Learning without borders: podcasting across the wider Europe

Jako wynik wspólnie przeprowadzonych badań na temat nowego podejścia do procesu nauczania słuchaczy, którzy – z różnych powodów – nie mają dostępu do nauczania przez całe życie w lokalnych ośrodkach szkoleniowych, Leeds City College podjął współpracę z partnerami z Grecji, Łotwy, Polski i Rumunii.

Celemi projektu były:

 • Zbadanie wykorzystania podcastów (materiały audio/wideo dystrybuowane za pośrednictwem Internetu) w celu promowania niezależnego dostępu do treści dydaktycznych przez zagrożone grupy docelowe;
 • Stworzenie zasobów, które sprostają ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na elastyczne podejście do procesu nauczania przez osoby, które są zmuszone do pogodzenia swojego życia zawodowego ze zdobywaniem nowych umiejętności;
 • Zaangażowanie słuchaczy z organizacji partnerskich w celu osiągnięcia dwóch powyższych celów projektu i rozwoju ich umiejętności – zaangażowania, pewności siebie, umiejętności pracy w grupie, wykazywanie inicjatywy – czyli cech, które są poszukiwane przez pracodawców w Europie.

Rezultaty projektu
Projekt był upowszechniany za pośrednictwem blogu projektu i strony Facebook; dodatkowo, każdy kraj partnerski realizował upowszechnianie zgodnie z przyjętym Planem Upowszechniania Projektu, w celu zmaksymalizowania świadomości o projekcie na poziomie narodowym.

Stworzone narzędzia:

 • platforma e-learning: www.actione-learn.eu/podcasting, stworzona przez Action Synergy (partnera z Grecji), która udostępniała ćwiczenia i zadania słuchaczom, jak również dokumentację projektu,
 • blog dla słuchaczy: www.podcastingeurope.blogspot.com, został stworzony dzięki wykorzystaniu platformy „blogger”,
 • strona Facebook:www.facebook.com/home.php?sk=group_213464445352430&ap=1, utworzona w celu podtrzymania wewnętrznej, nieformalnej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu,
 • podręcznik techniczny: stworzony w celu zapewnienia podstawowych informacji związanych z użyciem wykorzystanych i stworzonych narzędzi w ramach projektu.
 • podcasty audio/wideo: stworzone przez współpracę słuchaczy.

Grupa docelowa

 • organizacje prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych,
 • organizacje lub centra kształcenia zawodowego,
 • szkoły zawodowe.

Partnerzy:

 • Park Lane College Leeds (Wielka Brytania),
 • UETP Action Link / Action Synergy S.A.(Grecja),
 • Riga Teacher Training & Educational Management Academy (Łotwa),
 • Vilnius Pedagogical University (Litwa),
 • Grup Scolar Dimitrie Leonida Petrosani (Rumunia).