API

API

API
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.03.2015
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/12-00

Opis projektu:

Projekt adresowany był do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia doradczego w zakresie funkcjonowania własnych firm poprzez funkcjonowanie analitycznego portalu informatycznego.

Za pomocą portalu świadczone są usługi:

  1. analizy trendów branżowych,
  2. analizy postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu,
  3. analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Rezultaty projektu

  • stworzenie analitycznego portalu informatycznego dla MŚP i dużych przedsiębiorstw,
  • świadczenie usług doradczych z zakresu analizy trendów branżowych, postaw i preferencji konsumenckich dotyczących produktu oraz analizy strategicznej przedsiębiorstwa.

Grupa docelowa

Przedsiębiorstwa z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego chcące dokonać analiz biznesowych swojej działalności.

Partnerzy:

  • Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska,
  • Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA”.
Strona projektu: api.cwep.eu