CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers

CRS – Children Rough Sleepers
Okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2014
Program pomocowy: Daphne III
Numer projektu: JUST/2011/DAP/AG/3022

Opis projektu:

CRS – Children Rough Sleepers: A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children

Zbadanie skali zjawiska dzieci uciekających z domu w wyniku doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia i zaoferowanie im kompleksowej pomocy oraz wsparcie merytoryczne dla osób zajmujących się takimi dziećmi.
Rezultaty projektu
 • raport z badań nad zjawiskiem bezdomności dzieci z przyczyn doświadczania przemocy, wykorzystania seksualnego lub nadużycia,
 • przewodnik dla osób zajmujących się pomocą takim dzieciom,
 • konferencje i materiały informacyjne dotyczące zjawiska bezdomności wśród dzieci i skutecznych metod prewencji,
 • program edukacyjny mający na celu skuteczna pomoc takim dzieciom.

Grupa docelowa

Bezdomne i uciekające z domów dzieci doświadczające przemocy, wykorzystania lub nadużycia, instytucje pomocowe, decydenci z obszaru polityki społecznej, naukowcy zajmujący się problematyką społeczną.

Partnerzy:

 • University of Wolverhampton (Wielka Brytania),
 • Communicate NGO (Czechy),
 • International Child Development Initiatives – ICDI (Holandia),
 • Conversas de Rua Associacao (Portugalia),
 • CCRESS Ltd. (Wielka Brytania),
 • Romanian Society for Lifelong Learning (Rumunia),
 • AGreenment Association (Włochy),
 • Euro Coop (Słowenia),
 • Simetrias (Hiszpania),
 • Regional Social Welfare Resource Centre (Węgry).