SEEDS: Substance of circular Economy concept as Efficacious Determinant for the development of Successful entrepreneurship

SEEDS: Substance of circular Economy concept as Efficacious Determinant for the development of Successful entrepreneurship

Czas realizacji: 2020-12-01 – 2022-11-30
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-ES01-KA202-083137

Opis projektu:

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest ogromnym wyzwaniem dla krajów rozwijających się i wschodzących, pod względem możliwości zapewnienia efektywnego przetwarzania odpadów i odpowiedzialności za zachowania społeczne. Ponadto, to co można zaobserwować w całej UE, to walka samorządów o gospodarkę odpadami, która nie jest już tylko gospodarką odpadami komunalnymi, ale przemysłowymi.

Odpowiedzialność za to spoczywa na samych przedsiębiorcach, co w większości przypadków wiąże się też z ich problem i niewiedzą w jak poradzić sobie z tym problemem. Pytanie brzmi, jak wspierać symbiozę i współpracę pomiędzy samorządami i przedsiębiorcami, aby ich odpady zostały włączone do zamkniętych strumieni reprezentowanych przez gospodarkę o obiegu zamkniętym. W ten sposób gospodarka ta stała się tematem, którego nie można ignorować, ale który też niejako został koniecznością. Gospodarka o obiegu zamkniętym zwiększy konkurencyjność Unii Europejskiej poprzez ochronę przedsiębiorstw przed niedoborem zasobów i niestabilnymi cenami, pomagając w tworzeniu nowych możliwości biznesowych oraz innowacyjnych, bardziej wydajnych sposobów produkcji i konsumpcji (Plan działania UE na rzecz gospodarki cyrkulacyjnej).

Grupy docelowe:

 • start-upperzy, młodzi przedsiębiorcy, trenerzy VET

Rezultaty projektu:

O1: Rozwiązanie m-learningowe SEEDS dla startupperów – będzie mobilnym środowiskiem dostarczającym kursy z zakresu gospodarki o obiegu zamknietym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb startupperów. Dzięki temu będą oni mogli rozwijać swoje umiejętności zawodowe w zakresie zrównoważonego rozowju. Zrównoważony rozwój jest kluczowym czynnikiem w dzisiejszej rzeczywistości. Ten rezultat łączy się z następującymi celami:

 • umożliwienie startupperom oraz organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego organizowania i prowadzenia nauki w zakresie wpływu aspektów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym na współczesną przedsiębiorczość,
 • wspieranie przejścia startupperów od bycia młodymi przedsiębiorcami do bardziej świadomych uczestników społeczeństwa, biegłych w złożoności aspektów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

W ramach tego rezultatu pracy intelektualnej poruszono 6 tematów:

 • Wykorzystanie odpadów jako zasobów;
 • Ponowne wykorzystanie wody (w rolnictwie, przemyśle, itp.) z oczyszczalni ścieków;
 • Projektowanie zorientowane na przyszłość;
 • Przemyślenie na nowo modelu biznesowego dla zrównoważonego rozwoju;
 • Włączenie technologii cyfrowej do zrównoważonego rozwoju;
 • Skuteczne i zrównoważone znakowanie produktów.

O2: SEEDS OER – rozpoznanie i walidacja– Ten rezultat pracy intelektualnej ma działać w obszarze uznawania i walidacji kompetencji nabytych poprzez uczestnictwo w nieformalnych kursach szkoleniowych dotyczących aspektów związanych z gospodarką o obiegu zamknietym i ich wdrażania w codziennej działalności startupów. Rezultat będzie skupiał się nad kompetencjami dotyczącymi „Poczucia inicjatywy i odpowiedzialnej przedsiębiorczości” poprzez:

 • rozwijanie takich kompetencji wśród startupowców,
 • tworzenie możliwości walidacji tych kompetencji,
 • stworzenie testu rozpoznawania i walidacji.

OER będzie dostępny bez żadnych ograniczeń dla wszystkich startupów, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz innych odpowiednich instytucji w sześciu językach partnerstwa SEEDS.

Strona internetowa: w trakcje realizacji

Partnerzy

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI – Tarragona, Hiszpania (koordynator)

CWEP – Rzeszów, Polska

LABC – Turyn, Włochy

BEST – Wiedeń, Austria

QUARTER MEDIATION – Utrecht, Niderlandy

SC Ludor Engineering SRL – Valea Adanca, Rumunia