BEVIN

BEVIN

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-1-PL01-KA204-016557

Opis projektu:

Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego.
Projekt BEVIN adresowany był do szerokiego grona odbiorców: publicznych instytucji edukacyjnych/organizacji sektorowych, zaangażowanych w proces pozaformalnego i nieformalnego uczenia się i/lub jego walidacji, a także placówek oświatowych i osób, które aktywnie działają na rzecz walidacji kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny. Był również skierowany do nauczycieli i trenerów, którzy wspierają i zachęcają swoich podopiecznych do uczenia się pozaformalnego i/lub nieformalnego, a także do wszystkich organizacji i instytucji, które planują walidację kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny.
Głównym celem projektu BEVIN było podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Partnerstwo osiągnęło ten cel poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

  • rozwój bazy skutecznych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
  • opracowanie analizatora trendów walidacji szans.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu.

Partnerzy:

  • Sea Teach S.L. – Cala D’or, Hiszpania
  • Volontariato – Turyn, Włochy
  • RUNI CENTER – Sofia, Bułgaria
  • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
  • Biedrība Eurofortis – Ryga, Łotwa
Strona projektu: www.bevin.eu