ForProve

ForProve

Okres realizacji: 01.10.2015 – 30.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-2-BG01-KA205-014544

Opis projektu:

Idea projektu nawiązuje do ogłoszonych przez Komisję Europejską danych statystycznych odnoszących się do bezrobocia wśród ludzi młodych w UE.
Brak zatrudnienia tej grupy społecznej jest bardzo istotny i dostrzegany przez KE. Jednym z powodów dla których to zjawisko ma miejsce jest między innymi brak postawy przedsiębiorczej ludzi młodych.
Celem projektu było stworzenie oraz implementacja w 6 krajach (Polska, Litwa, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, Bułgaria) innowacyjnej metody nazwanej ForProve. Przyczyniła się ona do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi. Metoda ta łączy w sobie dwa teoretyczne modele: Improve Theatre oraz Forum Theatre.
Cel projektu został zrealizowany poprzez wykorzystanie atrakcyjność sztuki teatralnej do tworzenia i wzmacniania umiejętności młodych ludzi, tak aby odnosili sukces w świecie biznesu. Bazowano również na dobrych praktykach stosowanych w modelach teoretycznych Forum Theatre i Improve Theatre. Nowa metoda wykorzystywana jest jako sposób edukacji nieformalnej poprzez pobudzanie w ludziach młodych postawy przedsiębiorczej, zdolnej do podejmowania ryzyka na rynku pracy oraz przyjmowania roli przywódczej. Co przyczyni się niewątpliwie do ich sukcesu na rynku pracy zarówno w krajach partnerskich jak i w wymiarze międzynarodowym.

Partnerzy:

  • Know and Can Association – Sofia, Bułgaria
  • M&M Profuture Training, S.L. – Cornella de Llobregat, Hiszpania
  • Coges Societa Cooperativa Sociale – Velencja, Włochy
  • Klub mladih Split – Split, Chorwacja
  • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
  • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: