Pierwsze spotkanie w Sofii

W dniach 26-27 października 2015 r. w Sofii w Bułgarii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu ForProve. Gospodarzem spotkania było stowarzyszenie „Know and Can”, które jednocześnie jest koordynatorem tego projektu.

Celem projektu jest stworzenie oraz implementacja w 6 krajach partnerskich innowacyjnej metody nazwanej ForProve. Ma ona przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia wśród młodych ludzi poprzez pobudzenie w nich postawy przedsiębiorczej i zdolnej do podejmowania ryzyka na rynku pracy. Metoda ta będzie łączyć w sobie dwa teoretyczne modele: Improve Theatre oraz Forum Theatre. Koordynator projektu zaprezentował partnerom ideę tych modeli, co spotkało się z dużym zainteresowaniem z ich strony.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z Bułgarii, Polski, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch i Litwy. W trakcie dwóch, bardzo intensywnych dni przedstawiono zebranym organizacje partnerskie, ideę projektu, plan zarządzania projektem, plan rozpowszechniania rezultatów, strategię ewaluacji oraz zapewnienia wysokiej jakości podejmowanych działań.

Partnerzy wspólnie podzielili między siebie zadania do przygotowania oraz odbyli szkolenie z zakresu użytkowania AdminProject jako narzędzia podstawowego w zarządzaniu projektem. Ustalono również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się we Włoszech.

{gallery}ForProve/news/meeting_sofia/{/gallery}