Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching

Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification

Okres realizacji: 01.09.2015 – 01.09.2017
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2015-1-RO01-KA202-014975

Opis projektu:

Projekt adresowany był do nauczycieli przedsiębiorczości, którzy pracują z młodymi ludźmi i stosują tradycyjne metody nauczania.

Stworzona przy współudziale partnerów gra on-line służy nauczycielom jako nowoczesny środek dydaktyczny bardziej odpowiadający potrzebom nawykłej do wirtualnego świata młodzieży.
Poza grą, nauczyciele wyposażeni zostali także w materiały dydaktyczne wyjaśniające zasady jej użycia. Materiały te, wraz z grą, były przetestowane w ostatnich miesiącach realizacji projektu, a wnioski z testowania zostały uwzględnione w końcowej wersji gry i materiałów dydaktycznych.
Jeszcze jednym efektem realizacji projektu jest zbiór studiów przypadków, ukazujących przykłady przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces. Celem ukazania tych przykładów jest zachęcenie młodych ludzi do otwierania własnych firm.

Partnerzy:
  • CNIPMMR ARAD – Arad, Rumunia (koordynator)
  • Inova Consultancy – Sheffield, Wielka Brytania
  • Socialiniu inovaciju fondas – Kowno, Litwa
  • KMOP – Ateny, Grecja
  • InEuropa – Modena, Włochy
  • FyG Consultores – Walencja, Hiszpania
  • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: www.gamify-project.eu