Projekt Podcasting

Podcasting
Okres realizacji: 01.10.2011 – 15.06.2013
Program pomocowy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Numer projektu: UDA-RPPK.01.02.00-18-001/10-00

Opis projektu:

Learning without borders: podcasting across the wider Europe

Jako wynik wspólnie przeprowadzonych badań na temat nowego podejścia do procesu nauczania słuchaczy, którzy – z różnych powodów – nie mają dostępu do nauczania przez całe życie w lokalnych ośrodkach szkoleniowych, Leeds City College podjął współpracę z partnerami z Grecji, Łotwy, Polski i Rumunii.

Celemi projektu były:

 • Zbadanie wykorzystania podcastów (materiały audio/wideo dystrybuowane za pośrednictwem Internetu) w celu promowania niezależnego dostępu do treści dydaktycznych przez zagrożone grupy docelowe;
 • Stworzenie zasobów, które sprostają ciągle rosnącemu zapotrzebowaniu na elastyczne podejście do procesu nauczania przez osoby, które są zmuszone do pogodzenia swojego życia zawodowego ze zdobywaniem nowych umiejętności;
 • Zaangażowanie słuchaczy z organizacji partnerskich w celu osiągnięcia dwóch powyższych celów projektu i rozwoju ich umiejętności – zaangażowania, pewności siebie, umiejętności pracy w grupie, wykazywanie inicjatywy – czyli cech, które są poszukiwane przez pracodawców w Europie.

Rezultaty projektu
Projekt był upowszechniany za pośrednictwem blogu projektu i strony Facebook; dodatkowo, każdy kraj partnerski realizował upowszechnianie zgodnie z przyjętym Planem Upowszechniania Projektu, w celu zmaksymalizowania świadomości o projekcie na poziomie narodowym.

Stworzone narzędzia:

 • platforma e-learning: www.actione-learn.eu/podcasting, stworzona przez Action Synergy (partnera z Grecji), która udostępniała ćwiczenia i zadania słuchaczom, jak również dokumentację projektu,
 • blog dla słuchaczy: www.podcastingeurope.blogspot.com, został stworzony dzięki wykorzystaniu platformy „blogger”,
 • strona Facebook:www.facebook.com/home.php?sk=group_213464445352430&ap=1, utworzona w celu podtrzymania wewnętrznej, nieformalnej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu,
 • podręcznik techniczny: stworzony w celu zapewnienia podstawowych informacji związanych z użyciem wykorzystanych i stworzonych narzędzi w ramach projektu.
 • podcasty audio/wideo: stworzone przez współpracę słuchaczy.

Grupa docelowa

 • organizacje prowadzące działalność edukacyjną dla dorosłych,
 • organizacje lub centra kształcenia zawodowego,
 • szkoły zawodowe.

Partnerzy:

 • Park Lane College Leeds (Wielka Brytania),
 • UETP Action Link / Action Synergy S.A.(Grecja),
 • Riga Teacher Training & Educational Management Academy (Łotwa),
 • Vilnius Pedagogical University (Litwa),
 • Grup Scolar Dimitrie Leonida Petrosani (Rumunia).