TAP – Together Against Poverty

TAP – Together Against Poverty

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1-PL01-KA204-003326

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu poprzez opracowanie i zastosowanie odpowiednich narzędzi edukacyjnych w odniesieniu do dwóch grup docelowych.

Główne rezultaty intelektualne projektu związane są z przeprowadzeniem zaplanowanych działań w ramach dwóch faz projektu. W pierwszej fazie – badawczej – przewiduje się przeprowadzenie badań pogłębionych nad zjawiskiem ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz badań nad funkcjonowaniem modeli zabezpieczenia społecznego. Rezultatem tych działań będą:

 • Publikacja naukowa dotycząca ubóstwa;
 • Publikacja naukowa w zakresie funkcjonowania modeli zabezpieczenia społecznego.

W drugiej fazie – warsztatowej – zaplanowano opracowanie metodologii i przeprowadzenie warsztatów wśród dwóch grup docelowych. Rezultatem działań prowadzonych w tej fazie będą:

 • Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie os. zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych

Grupa docelowa

 • osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotne, o niskim poziomie kwalifikacji lub wykształcenia, samotnie wychowujące dzieci lub rodziny wielodzietne oraz osoby osiągające niskie dochody);
 • decydenci i politycy społeczni.

Partnerzy:

 • CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA – Hiszpania
 • Mittetulundusühing MITRA – Estonia
 • Volontariato Torino – Włochy
 • Consortiul International Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice – Rumunia
 • Stichting LEIDO – Holandia
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Polska
Strona projektu: http://arch.cwep.eu/tap