ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

ET-NEETs – Efektywne szkolenia dla NEETs

Okres realizacji: 09.2014 – 08.2016
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2014-1-UK01-KA204-000029

Opis projektu:

Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).
Projekt ET-NEETs stanowi odpowiedź na brak systemowego mechanizmu wymiany dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób określanych jako NEETs, czyli pozostających poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem. Podążając za rekomendacjami Komisji Europejskiej partnerstwo w ramach tego projektu pragnie również wspomóc NEETs w podnoszeniu 8 kluczowych kompetencji.
Głównym celem projektu ET-NEETs jest zapewnienie innowacyjnego wsparcia, wskazówek i dostarczenie istotnego wpływu na jakość szkoleń oferowanych przez nauczycieli i wychowawców młodzieży w trudnej sytuacji (NEETs).

Rezultaty projektu

  • Opracowanie wspólnych ram dla identyfikowania wskaźników pomiaru efektywnych szkoleń. Dzięki temu będzie możliwe wyposażenie instytucji szkoleniowych w instrumenty do pomiaru wpływu i skuteczności szkoleń, które świadczą.
  • Stworzenie platformy internetowej, która zawierać będzie „dobre praktyki” w stosunku do programów szkoleniowych dla NEET na szczeblu europejskim.
  • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla nauczycieli i trenerów pracujących z NEETs.

Grupa docelowa
Projekt ten określa trzy główne grupy docelowe:

  • Grupa A: organizacje, które mają bezpośredni związek z NEETs na poziomie procedur i zarządzania kierowanym wsparciem, samorządy lokalne i departamenty związane usługami społecznymi, duże fundacje itp.
  • Grupa B: organizacje pozarządowe, charytatywne, małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe, nauczyciele i trenerzy, którzy zapewniają specjalistyczne szkolenie w imieniu organizacji z grupy A.
  • Grupa C: NEETs – osoby pozostające poza zatrudnieniem, edukacją lub szkoleniem, stanowią głównych beneficjentów projektu ET-NEETs.

Partnerzy:

  • Teachsport Management Ltd. – Londyn, Wielka Brytania;
  • Sea Teach S.L. – Cala Do’r, Hiszpania;
  • Lewisham Young Mayor – Londyn, Wielka Brytania;
  • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: www.et-neets.eu