WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure

WaterWorldAdventure – Interactive eBook to improve the Ocean Literacy of Kids

Czas realizacji: 01.10.2016 – 30.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-EL01-KA201-023456

Opis projektu:

Głównym zamierzeniem tego projektu było stworzenie i udostępnienie wychowawcom interaktywnego, edukacyjnego ebooka dostępnego online – WaterWorldAdventure.

eBook ten służył zwiększeniu znajomości środowiska oceanicznego wśród dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). eBook został opracowany z uwzględnieniem:

  • 7 Podstawowych zasad i pojęć tworzących ramy znajomości środowiska oceanicznego, opracowanych przez National Marine Educators Association (Stowarzyszenie Wychowawców na rzecz Środowiska Morskiego, USA), organizacji będącej światowym autorytetem w tej dziedzinie;
  • dobrych praktyk w zakresie tworzenia i opowiadania interaktywnych historii, odpowiednich dla tej grupy wiekowej; gwarantujących właściwe podejście pedagogiczne oraz dostosowanie treści i formy do potrzeb użytkowników końcowych (nauczycieli i rodziców).

Wraz z interaktywną historią, opracowano Przewodnik moderatora dla nauczycieli i rodziców. Przewodnik ten przyczynił się do pełnego wykorzystania eBooka WaterWorldAdventure, proponując: ogólne podejście do wykorzystania eBooka; zestaw komplementarnych tematów do dyskusji/pytań pomagających nauczycielom/rodzicom odkrywać konkretne pojęcia, zachowania czy postawy; zestaw działań uzupełniających mający na celu zapewnienie bardziej pogłębionego doświadczenia procesu uczenia się, w tym prostych gier, kolorowanek czy pomysłów na projekty.

Partnerzy:

  • PANEPISTIMIO THESSALIAS – Volos, Grecja
  • Advancis Business Services Lda – Porto, Portugalia
  • Inspectoratul Scolar Judetean – Arad, Rumunia
  • Boon Unipessoal Lda – Matosinhos, Portugalia
  • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
Strona projektu: waterworldadventure.eu