CONVET

CONVET

Okres realizacji: 01.2014 – 12.2015
Program pomocowy: Leonardo da Vinci Transfer innowacji
Numer projektu: 2013-1-PL1-LEO05-37800

Opis projektu:

Głównym celem projektu był rozwój i testowanie europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ang. European Credit System for Vocational Education and Training – ECVET) oraz poprawa mobilności pracowników sektora budowlanego poprzez zaangażowanie ich do stworzenia zawartości i struktury innowacyjnej aplikacji webowej z wbudowanym modułem porównywania kwalifikacji opartej na transferowanej metodologii szkoleń kaskadowych i narzędzia PALS.

Głównym rezultatem projektu była webowa aplikacja zawierająca moduł porównywania kwalifikacji wraz z zawartością szkoleniową z zakresu systemu ECVET. Ponadto w ramach projektu zostały opracowane raporty oraz materiały upowszechniające. Miękkimi rezultatami projektu były: wiedza na temat systemu ECVET, umiejętność analizowania programów szkoleniowych, lepsza oferta instytucji szkoleniowych, które wpłynęły pozytywnie na większą mobilność pracowników w sektorze budowlanym oraz zwiększenie liczby legalnie podejmujących zatrudnienie w krajach członkowskich.

Grupa docelowa
Pracownicy sektora budowlanego, w szczególności pracujący przy instalacjach z betonu oraz hydraulice, a także zajmujący się konserwacją i remontami budynków oraz poprawą ich efektywności energetycznej.

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska
  • Torridge Training Consultants Ltd – Bideford, Wielka Brytania
  • Sea Teach S.L. – Cala D’or, Hiszpania
  • Federacion Valenciana de Empresarios de la Construccion – Walencja, Hiszpania
  • Development and Consulting Center Dariusz Cegliński – Rzeszów, Polska
  • Gabrovo Chamber of Commerce and Industry – Gabrovo, Bułgaria
  • CRYSTAL CLEAR SOFT – Ateny, Grecja
Strona projektu: arch.cwep.eu/convet