Nowy portal dla przedsiębiorców MŚP

Nowy portal dla przedsiębiorców MŚP

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z naszego doradztwa!

W ramach projektu „Rozwój Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przygotowany został Aktywny Portal Informatyczny dla Przedsiębiorców dedykowany MŚP z województwa podkarpackiego.

Więcej

Artykuł naukowy

Artykuł naukowy

W dniach 24-26 maja 2013 r. w Karpaczu odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pod hasłem „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu”, na które został przygotowany artykuł naukowy prezentujący zagadnienia poruszane w projekcie „Children Rough Sleepers”.

Więcej

Spotkanie w ramach projektu Children Rough Sleepers

Spotkanie w ramach projektu Children Rough Sleepers

W dniach 3-4 marca 2013 r. w Uniwersytecie w Wolverhampton (Wielka Brytania) odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie projektu pn. A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children realizowanego w ramach Programu Daphne III.

Więcej