Kick-off meeting  z projektu No cyberbullying at the School

Kick-off meeting z projektu No cyberbullying at the School

W dniach 29-30 marca 2017 r. w Ankarze odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu No Cyberbullying At The School. Gospodarzem spotkania był Faik Erbağı Secondary School, który jednocześnie jest koordynatorem tego projektu.

Projekt „No cyberbullying at the School”, ma na celu zapewnienie świadomości efektywnego
i bezpiecznego wykorzystania Internetu poprzez stworzenie wizualnych materiałów. Przygotowane wizualne materiały i plakaty mają zwiększyć świadomości emocji występujących wśród uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczniowie, rodzice i personel szkoły potrzebują konkretnych informacji na temat objawów przemocy w sieci oraz ich wpływu na indywidualne osoby. Powinny również znać prawa i obowiązki jakie ma uczeń, który doświadczył przemocy w sieci. Projekt będzie analizował zjawisko przemocy w sieci
w krajach partnerskich.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele partnerów z Turcji, Polski, Włoch i Portugalii. W trakcie dwóch, bardzo dni przedstawiono zebranym organizacje partnerskie oraz zaplanowano cykl spotkań szkoleniowych i projektowych. Partnerzy odbyli szkolenie z zakresu użytkowania Admin Project jako narzędzia podstawowego w zarządzaniu projektem. Pierwsze spotkanie szkoleniowe odbędzie się w lipcu i organizowane będzie przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości, natomiast spotkanie partnerów odbędzie się we wrześniu w Portugalii.