WOT – Biuletyn nr 1

WOT – Biuletyn nr 1

Prezentujemy pierwszy numer biuletynu wydanego w ramach projektu WOT.

Więcej informacji na temat projektu WOT znajdziesz na stronie internetowej projektu oraz facebooku.