WOT

WOT

WOT – Work-based Entrepreneurship Training for People with Disabilities

Czas realizacji: 01.12.2016 – 31.05.2019
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-PL01-KA202-026055


Opis projektu:

Przedsiębiorczość inkluzywna jest koncepcją włączania defaworyzowanych z rynku pracy grup społecznych, takich jak kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych czy osoby niepełnosprawne. Włączanie to polega na wykorzystaniu umiejętności i kompetencji takich osób w celu realizacji swoich projektów, przede wszystkich biznesowych, w tym – założenia własnej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczość inkluzywna jest przeciwieństwem wyłączenia społecznego, stąd ogromne znaczenie mają projekty wspierające rozwój tej koncepcji.

Projekt WOT miał na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością fizyczną poprzez opracowanie podejścia metodycznego opartego na stażu towarzyszącym (podpatrywanie pracy), mentoringu i coachingu. Projekt był skierowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do stania się przedsiębiorcami lub wykonywania wolnego zawodu, a także do osób pełnosprawnych, prowadzących własną działalność lub wykonujących wolny zawód będących, które mogłyby się zaangażować jako mentorzy osób z niepełnosprawnością.

Projekt miał na celu:

  1. Opracowanie przewodnika z zakresu rozwoju przedsiębiorczości inkluzywnej dla mentorów osób z niepełnosprawnością fizyczną,
  2. Przygotowanie kursu e-learningowego dla mentorów w tym zakresie,
  3. Opracowanie przewodnika z zakresu rozwoju własnej przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnością fizyczną,
  4. Przygotowanie kurs e-learningowego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną w tym zakresie.

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska (koordynator)
  • Business and Development Center-Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o. – Rzeszów, Polska
  • Societa' Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma.-ACLI Formazione Ricerca Servizi Management – Piza, Włochy
  • Fundacion Docete Omnes – La Zubia, Granada, Hiszpania
  • Association pour le Développement de la Pédagogie de l’Individualisation – Paryż, Francja
Strona projektu: wot-project.eu