Gamify your teaching – przygotowanie do testowania gry edukacyjnej

Gamify your teaching – przygotowanie do testowania gry edukacyjnej

W ramach projektu „Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification” opracowana została gra edukacyjna wspierająca nabywanie i podnoszenie umiejętności przedsiębiorczych. Obecnie Partnerzy rozpoczęli proces testowania gry, podczas którego zbierane będą opinie użytkowników oraz sprawdzona zostanie funkcjonalność i założenia gry. Testowanie odbywać się będzie w każdym kraju partnerskim, a uczestniczyć w nim będzie po 2 nauczycieli oraz po 10 uczniów, którzy w efekcie wypełnią specjalnie przygotowany kwestionariusz oceniający grę pod kątem jej użyteczności, ogólnego odbioru, etc.