Testowanie wewnętrzne gry rozwijającej umiejętności przedsiębiorcze – projekt Gamify Your Teaching

Testowanie wewnętrzne gry rozwijającej umiejętności przedsiębiorcze – projekt Gamify Your Teaching

W ramach projektu „Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification” prowadzone są aktualnie wewnętrzne prace testowe nad grą pozwalającą rozwijać umiejętności przedsiębiorcze. Partnerzy dopracowują ostatnie szczegóły, tak aby osoby młode wraz z nauczycielami przedmiotów związanych z przedsiębiorczością mogli poddać grę własnym testom i ocenić jej funkcjonalność.