Ostatnie spotkanie w projekcie ForProve

Ostatnie spotkanie w projekcie ForProve

W dniach 29-30.06.2017 r. w Rzeszowie w siedzibie Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” odbyło się ostatnie spotkanie partnerów. W czasie spotkania zaprezentowano ostateczną wersję przewodnika ForProve Theatre.  Partnerzy dyskutowali na temat zaprezentowanej wersji przewodnika, wyrażając swoje opinie. Zaprezentowano również wizualny przewodnik po ForProve Theatre. Partnerzy ustalili terminy tłumaczenia wizualnej wersji przewodnika na języki narodowe oraz wyznaczyli zadania dotyczące przygotowania końcowego raportu.