LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

W dniach 10-14 lipca w siedzibie Stowarzyszenia gościliśmy partnerów projektu „No Cyberbullying at the School!”, którzy uczestniczyli w tygodniowym wyjeździe szkoleniowym.

Tematyka szkolenia dotyczyła zjawiska cyberbullyingu, jego form i częstotliwości występowania w krajach partnerskich projektu oraz rozwiązań prawnych ograniczających lub zapobiegających jego występowaniu. W tym celu partnerzy zaprezentowali wyniki badań dotyczących tego zjawiska, przeprowadzonych w poszczególnych krajach, w tym w ramach projektów zrealizowanych przez Partnerów. W środę 12 lipca miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, którzy przedstawili zakres działań realizowanych przez Policję oraz projekt „Cybrerbezpieczni” skierowany do uczniów, rodziców oraz nauczycieli, którego celem jest zapobieganiu zjawisku przemocy w sieci.

Oprócz intensywnego szkolenia, uczestnicy spotkania mieli okazję poznać dziedzictwo kulturowe południowo-wschodniej Polski poprzez wizytę w Zamku w Łańcucie oraz zwiedzanie zabytków Krakowa.