Gamify Your Teaching – spotkanie partnerskie w Walencji

Gamify Your Teaching – spotkanie partnerskie w Walencji

W dniach 20 i 21 kwietnia w hiszpańskiej Walencji odbyło się przedostatnie spotkanie w ramach projektu Gamify. Goszcząca nas firma FyG zadbała o przyjazną atmosferę i dobrą organizację, dzięki czemu wszystkie zaplanowane cele zostały osiągnięte. Partnerzy omawiali wspólnie bieżące zadania związane z testowaniem gry, będącej głównym rezultatem projektu, wraz z rezultatem towarzyszącym – materiałami dydaktycznymi dla nauczycieli. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem podjętych decyzji oraz opracowaniem listy kolejnych zadań do wykonania w projekcie w ciągu kolejnych miesięcy.