Wolontariat w Hiszpanii

Wolontariat w Hiszpanii

Europejski Korpus Solidarności* to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, która stwarza młodym ludziom możliwość wolontariatu lub pracy we własnym kraju lub za granicą, przynosząc korzyści społecznościom i uczestnikom w całej Europie. To kontynuacja inicjatywy wcześniej znanej pod nazwą Wolontariatu Europejskiego**, a jednocześnie oferująca nowe możliwości w zakresie wolontariatu, staży lub pracy. Więcej

PLGE

PLGE

PLGE – Personalised Learning in Group Environments

Termin realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2018-1-PL01-KA204-051042

Opis projektu: 

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom języków obcych zestawu innowacyjnych narzędzi elektronicznych, wraz z umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią im oferowanie wysokiej jakości, spersonalizowanych kursów językowych dla dorosłych.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Wypracowanie holistycznej i innowacyjnej metodologii i strategii personalizacji do wykorzystania w środowiskach nauczania dorosłych.
 • Zwiększenie zdolności nauczycieli języków obcych i personelu oświatowego do stosowania technik personalizacji stosowanych obecnie w nauczaniu w sektorze publicznym.
 • Zwiększenie zdolności nauczycieli języków obcych, aby mogli oferować wysokiej jakości możliwości uczenia się.
 • Wykorzystanie zalet spersonalizowanego uczenia się w sposób innowacyjny w innym kontekście: dla dorosłych uczących się w środowiskach grupowych.

Grupą docelową projektu PLGE są szeroko rozumiani nauczyciele języków obcych, pracujących z grupami słuchaczy.

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
  • Eurospeak Language Schools Ltd – UK
  • Fo.Ri.Um. società cooperativa – Włochy
  • QUARTER MEDIATION – Holandia
  • INSTALOFI LEVANTE SL – Hiszpania
Strona projektu: plge.erasmus.site
Interview Champ

Interview Champ

Interview Champ

Termin realizacji: 01-10-2018 – 31-03-2020
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2018-1-UK01-KA202-047939

Opis projektu: 

Celem tego projektu jest pomoc młodym bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem w znalezieniu pracy, aby lepiej radzili sobie podczas rozmów kwalifikacyjnych, a tym samym zwiększyli swoje szanse na wejście na rynek pracy.

Ten projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu Erasmus+ o nazwie NEETs (Effective Training for NEETS), przy pomocy którego zebrano znaczną ilość danych o młodzieży NEET, okazało się że między innymi, 73% badanych wskazało rozmowy kwalifikacyjne jako poważną przeszkodę w znalezieniu zatrudnienia.
Projekt jest adresowany do następujących głównych grup docelowych:

 • młode osoby w trudnej sytuacji poszukujące pracy (w wieku od 16 do 24 lat), z niewielkim doświadczeniem zawodowym, bez doświadczenia, a niskimi kwalifikacjami i brakami w wykształceniu,
 • Pracodawcy, agencje rekrutacyjne i biura pośrednictwa pracy,
 • Instytucje VET.

W ramach projektu opracowane zostaną dwa główne produkty stanowiące zbiór narzędzi szkoleniowych:

 • Aplikacja Interview Champ: zostanie zaprojektowana w celu interaktywnego szkolenia osób poszukujących pracy, aby lepiej zaprezentować siebie, swoje umiejętności i charakter potencjalnym pracodawcom. Częścią będzie kurs szkoleniowy, który przedstawi szereg przykładowych pytań i odpowiedzi z wywiadu oraz techniki wywiadów (w postaci wideo) na temat tego, jak lepiej się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  Aplikacja będzie miała także unikalną możliwość stworzenia przez użytkownika krótkiego filmiku „Living Video CV”, które można umieścić na portalu projektowym, aby potencjalni pracodawcy mogli zobaczyć osobę w bardziej reprezentatywny i kompleksowy sposób.
 • Portal ofert pracy: będzie częścią strony internetowej projektów i umożliwi przesyłanie filmów Living CV stworzonych przez osoby poszukujące pracy potencjalnym pracodawcom, aby pomóc w procesie selekcji potencjalnych kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną.
  W trakcie trwania projektu wybrani pracodawcy zostaną zaproszeni do oceny Living CV, zebrane oceny pomogą osobom poszukującym pracy w doskonaleniu swoich przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych na żywo.
  Portal będzie również wykorzystywany jako miejsce do znalezienia zatrudnienia.

Partnerzy:

  • LONDON BOROUGH OF LEWISHAM – UK
  • Sea Teach S.L. – Hiszpania
  • MILITOS SYMVOULEUTIKI A.E. – Grecja
  • Teachsport Management Ltd – UK
  • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Polska
Strona projektu: interview-champ.eu
OnTheMoneyTrail – Drugi biuletyn

OnTheMoneyTrail – Drugi biuletyn

Prezentujemy drugi biuletyn w ramach projektu OnTheMoneyTrail a w nim m.in. informacje o planowanych przez nas testach pilotażowych ebooka. Dowiesz się także o edukacji finansowej dzieci w różnych krajach czy poznasz przykładową grę do nauki zagadnień z dziedziny finansów. Zapraszamy do lektury.
Więcej

WWA – czwarty newsletter

WWA – czwarty newsletter

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnim newsletterem z projektu WWA. Znajdą w nim państwo podsumowanie podjętych działań na rzecz znajomości środowiska oceanicznego wraz z informacjami na temat rezultatów projektu – interaktywnego e-booka oraz przewodnika moderatora dla nauczycieli i dzieci. Dziękujemy za wsparcie oraz zaangażowanie w realizację projektu i zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi podjętymi przez nas przedsięwzięciami dostępnymi na stronie cwep.eu. Newsletter dostępny jest również w języku angielskim Więcej

Ciekawy projekt o nazwie E-CAL

Ciekawy projekt o nazwie E-CAL

Projekt E-CAL (skrót od francuskiego e-Coaching et Apprentissage des Langues) realizowany przez organizację DANMAR COMPUTERS jest warty uwagi ze względu na dużą grupę docelową w projekcie.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli uczelni wyższych, szkół średnich i instytucji szkoleniowych.

Z projektu skorzystają zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Więcej

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie DECENT

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie DECENT

3 i 4 lipca 2018 roku, w Sofii odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie DECENT, którego gospodarzem było stowarzyszenie Know and Can Ltd.

W pierwszy dzień spotkania partnerzy przedstawili raporty krajowe z przeprowadzonych badań, po czym odbyła się dyskusja w tym temacie. Oprócz tego, uczestnicy spotkania skupili się na środowisku e-learningowym (część prowadzona przez CWEP) oraz uzgodnili dalsze prace nad treściami kursu.
Więcej

Szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”

Szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”

W dniach od 11 do 15 czerwca 2018 r. w Turynie (Włochy) odbyło się szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”, zorganizowane przez Volontariato Torino. Podczas szkolenia partnerzy wypracowali koncepcję opowieści edukacyjnej poruszającej problemy związane z ochroną środowiska. Uczestnicy mieli również przyjemność brać udział w spotkaniu z przedstawicielami środowisk lokalnych oraz wizytować w różne instytucje działające na rzecz ochrony środowiska. Więcej

No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

Międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!” odbyło się w Rzeszowie w dniach 22-23 marca 2018 r. Gospodarzem spotkania było nasze Stowarzyszenie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu projektu na grupę docelową, szczególnie obserwowanego po przeprowadzeniu działań upowszechniających oraz podnoszących świadomość w zakresie cyberbullyingu. Partnerzy przedyskutowali wyniki drugiej fali badań (po przeprowadzeniu działań w szkołach) oraz sprawy związane z nadchodzącym szkoleniem dla kadry projektu w Pescarze. Więcej