PLGE

PLGE

PLGE – Personalised Learning in Group Environments

Termin realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2018-1-PL01-KA204-051042

Opis projektu: 

Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom języków obcych zestawu innowacyjnych narzędzi elektronicznych, wraz z umiejętnościami i wiedzą, które umożliwią im oferowanie wysokiej jakości, spersonalizowanych kursów językowych dla dorosłych.

Cele szczegółowe projektu to:

 • Wypracowanie holistycznej i innowacyjnej metodologii i strategii personalizacji do wykorzystania w środowiskach nauczania dorosłych.
 • Zwiększenie zdolności nauczycieli języków obcych i personelu oświatowego do stosowania technik personalizacji stosowanych obecnie w nauczaniu w sektorze publicznym.
 • Zwiększenie zdolności nauczycieli języków obcych, aby mogli oferować wysokiej jakości możliwości uczenia się.
 • Wykorzystanie zalet spersonalizowanego uczenia się w sposób innowacyjny w innym kontekście: dla dorosłych uczących się w środowiskach grupowych.

Grupą docelową projektu PLGE są szeroko rozumiani nauczyciele języków obcych, pracujących z grupami słuchaczy.

Partnerzy:

  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
  • Eurospeak Language Schools Ltd – UK
  • Fo.Ri.Um. società cooperativa – Włochy
  • QUARTER MEDIATION – Holandia
  • INSTALOFI LEVANTE SL – Hiszpania
Strona projektu: plge.erasmus.site