Interview Champ

Interview Champ

Interview Champ

Termin realizacji: 01-10-2018 – 31-03-2020
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2018-1-UK01-KA202-047939

Opis projektu: 

Celem tego projektu jest pomoc młodym bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem w znalezieniu pracy, aby lepiej radzili sobie podczas rozmów kwalifikacyjnych, a tym samym zwiększyli swoje szanse na wejście na rynek pracy.

Ten projekt jest kontynuacją poprzedniego projektu Erasmus+ o nazwie NEETs (Effective Training for NEETS), przy pomocy którego zebrano znaczną ilość danych o młodzieży NEET, okazało się że między innymi, 73% badanych wskazało rozmowy kwalifikacyjne jako poważną przeszkodę w znalezieniu zatrudnienia.
Projekt jest adresowany do następujących głównych grup docelowych:

 • młode osoby w trudnej sytuacji poszukujące pracy (w wieku od 16 do 24 lat), z niewielkim doświadczeniem zawodowym, bez doświadczenia, a niskimi kwalifikacjami i brakami w wykształceniu,
 • Pracodawcy, agencje rekrutacyjne i biura pośrednictwa pracy,
 • Instytucje VET.

W ramach projektu opracowane zostaną dwa główne produkty stanowiące zbiór narzędzi szkoleniowych:

 • Aplikacja Interview Champ: zostanie zaprojektowana w celu interaktywnego szkolenia osób poszukujących pracy, aby lepiej zaprezentować siebie, swoje umiejętności i charakter potencjalnym pracodawcom. Częścią będzie kurs szkoleniowy, który przedstawi szereg przykładowych pytań i odpowiedzi z wywiadu oraz techniki wywiadów (w postaci wideo) na temat tego, jak lepiej się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
  Aplikacja będzie miała także unikalną możliwość stworzenia przez użytkownika krótkiego filmiku „Living Video CV”, które można umieścić na portalu projektowym, aby potencjalni pracodawcy mogli zobaczyć osobę w bardziej reprezentatywny i kompleksowy sposób.
 • Portal ofert pracy: będzie częścią strony internetowej projektów i umożliwi przesyłanie filmów Living CV stworzonych przez osoby poszukujące pracy potencjalnym pracodawcom, aby pomóc w procesie selekcji potencjalnych kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną.
  W trakcie trwania projektu wybrani pracodawcy zostaną zaproszeni do oceny Living CV, zebrane oceny pomogą osobom poszukującym pracy w doskonaleniu swoich przygotowań do rozmów kwalifikacyjnych na żywo.
  Portal będzie również wykorzystywany jako miejsce do znalezienia zatrudnienia.

Partnerzy:

  • LONDON BOROUGH OF LEWISHAM – UK
  • Sea Teach S.L. – Hiszpania
  • MILITOS SYMVOULEUTIKI A.E. – Grecja
  • Teachsport Management Ltd – UK
  • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIEBIORCZOSCI – Polska
Strona projektu: interview-champ.eu