Handson – Hands-on approaches

Handson – Hands-on approaches

Handson – Hands-on approaches to support learners with special educational needs to complete VET cycles and transit into the labour market

Termin realizacji: 01.10.2018 – 30.09.2020
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2018-1-UK01-KA202-048117

Opis projektu: 

W Europie najnowsze szacunki wskazują, że liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) wynosi 15 milionów. Osoby uczące się z SPE często opuszczają szkołę z niewielkimi kwalifikacjami i znacznie częściej stają się bezrobotne lub bierne zawodowo. Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (2013) sformułowała zalecenia odnoszące się do czterech „wzorców udanej praktyki”, które prawdopodobnie poprawią skuteczność systemu VET i przejście do zatrudnienia uczniów z SPE.

HANDSON ma na celu opracowanie modelu uczenia się opartego na produkcji oraz innowacyjnych zasobów dydaktycznych, aby wspierać uczących się z SPE w ukończeniu cyklów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz wejścia z powodzeniem na rynek pracy.

HANDSON dostarczy zestaw produktów, które pomogą lepiej wspierać menedżerów VET, edukatorów, uczniów SPE i pracodawców: dostosowany, obejmujący produkcję model uczenia się oraz wspierające zasoby dydaktyczne – eManual, eKit, cyfrowe miejsce do nauki i generator aplikacji.

Partnerzy:

  • Hertford Regional College – Turnford, Wielka Brytania (koordynator)
  • AEVA – ASSOCIACAO PARA A EDUCACAO EVALORIZACAO DA REGIAO DE AVEIRO – Aveiro, Portugalia
  • ELDERBERRY AB – Hagersten, Szwecja
  • IASIS – Ateny, Grecja
  • TURKUN AMMATTIKORKEAKOULU OY – Turku, Finlandia
  • ITC – Palma de Mallorca, Hiszpania
  • CARDET – Nikozja, Cypr
  • CWEP – Rzeszów, Polska
Strona projektu: TBA