Szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”

Szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”

W dniach od 11 do 15 czerwca 2018 r. w Turynie (Włochy) odbyło się szkolenie LTTA w ramach projektu „Environmental Learning Illustrated”, zorganizowane przez Volontariato Torino. Podczas szkolenia partnerzy wypracowali koncepcję opowieści edukacyjnej poruszającej problemy związane z ochroną środowiska. Uczestnicy mieli również przyjemność brać udział w spotkaniu z przedstawicielami środowisk lokalnych oraz wizytować w różne instytucje działające na rzecz ochrony środowiska.

Na zakończenie kilkudniowego spotkania wszystkim uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.