No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

No Cyberbullying at the School! – Międzynarodowe spotkanie partnerów

Międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!” odbyło się w Rzeszowie w dniach 22-23 marca 2018 r. Gospodarzem spotkania było nasze Stowarzyszenie. Głównym tematem spotkania była ocena wpływu projektu na grupę docelową, szczególnie obserwowanego po przeprowadzeniu działań upowszechniających oraz podnoszących świadomość w zakresie cyberbullyingu. Partnerzy przedyskutowali wyniki drugiej fali badań (po przeprowadzeniu działań w szkołach) oraz sprawy związane z nadchodzącym szkoleniem dla kadry projektu w Pescarze.