Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie DECENT

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie DECENT

3 i 4 lipca 2018 roku, w Sofii odbyło się kolejne spotkanie partnerów w projekcie DECENT, którego gospodarzem było stowarzyszenie Know and Can Ltd.

W pierwszy dzień spotkania partnerzy przedstawili raporty krajowe z przeprowadzonych badań, po czym odbyła się dyskusja w tym temacie. Oprócz tego, uczestnicy spotkania skupili się na środowisku e-learningowym (część prowadzona przez CWEP) oraz uzgodnili dalsze prace nad treściami kursu.

Drugiego dnia omówiono budżet oraz działania upowszechniające. Zaplanowano także kolejne kroki w projekcie i ustalono termin następnego spotkania.