Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

Kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

W dniach od 2 do 6 lipca 2018 r. w Rzeszowie odbyło się kolejne szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School.” W spotkaniu zorganizowanym przez CWEP wzięli udział przedstawiciele wszystkich firm partnerskich: Faik Erbagi Ortaokulu, Ud’Anet Srl, Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva and Ankara Milli Egitim Mudurlugu.

W pierwszym dniu partnerzy mogli zapoznać się danymi związanymi ze zjawiskiem cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży w Polsce.

W kolejnych dniach szkolenia partnerzy mieli okazje odwiedzić szkołę podstawową w Nowej Wsi, gdzie zaprezentowany został projekt na temat bezpieczeństwa cybernetycznego, oraz IV Liceum Ogólnokształcące mieszczące się w Rzeszowie i Politechnikę Rzeszowską, gdzie rozmawiano o agresji w sieci.

Uczestnicy szkolenia udali się także z wizytą do Krakowa i Markowej.

W ostatnim dniu spotkania partnerzy rozmawiali na temat odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.

erasmus
Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.