Wolontariat w Hiszpanii

Wolontariat w Hiszpanii

Europejski Korpus Solidarności* to nowa inicjatywa Unii Europejskiej, która stwarza młodym ludziom możliwość wolontariatu lub pracy we własnym kraju lub za granicą, przynosząc korzyści społecznościom i uczestnikom w całej Europie. To kontynuacja inicjatywy wcześniej znanej pod nazwą Wolontariatu Europejskiego**, a jednocześnie oferująca nowe możliwości w zakresie wolontariatu, staży lub pracy.

Obecnie, mamy możliwość zorganizowania wolontariatu w Hiszpanii. Link to strony organizacji: fundacionaltius.org

Wolontariat jest dla osób w wieku od 18 do 30 lat.

* European Solidarity Corps (ESC)
** European Voluntary Service (EVS)