Czwarte spotkanie partnerów projektu DECENT

Czwarte spotkanie partnerów projektu DECENT

W dniach 10-11 kwiecień 2019 roku odbyło się czwarte spotkanie konsorcjum.

Tym razem spotkanie odbyło się w Palermo (Sycylia) i było zorganizowane przez Centro per lo sviluppo creativo danilo dolci.

Podczas spotkania udało się ustalić ostateczny wygląd IO2: eTool for fighting with functional illiteracy. W ciągu najbliższych tygodni, partnerzy utworzą interaktywne ćwiczenia kompatybilne z napisaną przez nich treścią.
Więcej

No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

Początkiem grudnia przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w kolejnym spotkaniu partnerskim z projektu No Cyberbullying At The School w Rzymie. Omówione zostały w szczegółach bieżące zadania w projekcie. Partnerzy dokonali wspólnego podsumowania postępu prac, oraz ustalili harmonogram działań na kolejne miesiące. Wymienione zostały również informacje na temat istniejących polityk i mechanizmów zapobiegania cyberprzestępczości w krajach partnerskich. Więcej

Interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Jeśli jesteś:

 • Nauczycielem osób dorosłych, pracownikiem naukowym szkoły wyższej czy uniwersytetu;
 • Przedstawicielem, pracownikiem czy woluntariuszem organizacji NGO;
 • Przedstawicielem europejskiej lub narodowej instytucji czy organizacji.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z projektem iPool, nr. 2016-1-RO01-KA204-024403, którego celem jest zebranie i efektywne wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i stworzenie internetowej bazy danych, umożliwiającej kategoryzację, wykorzystanie i ocenę istniejących narzędzi edukacyjnych.

 

Kliknij w link www.i-pool.eu

 

Zalety wykorzystania naszej bazy danych:

 • Jest to scentralizowana baza narzędzi, które spełniają określone wymagania dotyczące jakości, zarówno pod względem dydaktycznym jak i dostępu, ogólnodostępne i bezpłatne materiały edukacyjne, które, w ramach projektu, zostały sprawdzone i ocenione pod kątem przydatności;
 • Wybrane zasoby edukacyjne dostępne są również w językach partnerów;
 • Zgodnie z zapewnieniami twórców narzędzi, dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny, bez ukrytych kosztów, tak aby umożliwić dostęp do wiedzy i informacji również osobom z grup defaworyzowanych;
 • Ta baza danych zawiera otwarte zasoby edukacyjne, w zakresie wszystkich, obecnie rozpoznawanych w EU, kompetencji;
 • Jest to otwarta baza, która będzie uzupełniania o nowe narzędzia;
 • Jest to jedyna tego rodzaju internetowa baza narzędzi, dostępna w Polsce.

 

Partnerstwo

Koordynator projektu:

ASOCIAȚIA CENTRUL DE DEZVOLTARE ARAD
Arad, Rumunia
www.aradcda.ro/en/

Partnerzy projektu:

CENTRUM KSZTALCENIA EDUKATOR SO. Z O.O.
Rzeszów, Polska
www.ckedukator.eu
VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM E.V.
Cham, Niemcy
www.vhs-cham.de
CECE: THE SPANISH CONFEDERATION OF TEACHING CENTRES.
Madryt, Hiszpania
www.cece.es
SEDE PROVINCIALE DI FIRENZE, ACLI
Florencja, Włochy
www.aclifirenze.it
DANMAR COMPUTERS SP Z O.O.
Rzeszów, Polska
www.danmar-computers.com.pl
Zjawisko przemocy w Internecie – raport po badaniach

Zjawisko przemocy w Internecie – raport po badaniach

W ramach projektu „NoCyberbullying at the School!” przygotowywane są materiały edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych prezentujące zagadnienie przemocy w Internecie oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” podejmuje tę tematykę już po raz trzeci. Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym zjawiska przemocy w Internecie opartym na wynikach badań wcześniejszego projektu. Więcej

No Cyberbullying at the School!

No Cyberbullying at the School!

Czas realizacji: 19.09.2016 – 18.09.2018
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2016-1-TR01-KA201-034233

Opis projektu:

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości na temat cyberprzemocy, uzyskanie informacji o tym, co zrobiono do tej pory w celu zapobiegania nękaniu oraz wykorzystania tych informacji w szkołach partnerskich poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie.

Aby osiągnąć ten cel, Partnerzy projektu ustalili, że przeprowadzą serię szkoleń (LTTA) dedykowanych partnerom i członkom grupy docelowej (tj. nauczycielom). Podczas tych szkoleń, uczestnicy dowiedzieli się, czym jest cyberbullying, poznali metody zapobiegania temu niebezpieczeństwu oraz sposoby pomocy ofiarom i ich rodzinom. Podczas realizacji projektu Partnerzy opracowali stronę internetową oraz utworzyli konta społecznościowe (na Instagramie, Facebooku, YouTube), aby publikować przydatne informacje na temat tego zjawiska.
W ramach projektu został opracowany e-book zawierający wszystkie niezbędne informacje, działania oraz wyniki projektu. W celu lepszego rozpowszechnienia efektów projektu, Partnerzy wykorzystali platformę eTwinning do dzielenia się informacjami i uzyskanymi wynikami, a także stworzyli „kącik eTwinning” w swoich organizacjach partnerskich.

Partnerzy:

 • Faik Erbagi Ortaokulu – Ankara, Turcja (koordynator)
 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” – Rzeszów, Polska
 • Ud’Anet Srl – Torrevecchia Teatina, Włochy
 • Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva – Vila Verde, Portugalia
 • Ankara Milli Egitim Mudurlugu – Ankara, Turcja
Strona projektu: nocyberbullying.udanet.it
Gamify your teaching – przygotowanie do testowania gry edukacyjnej

Gamify your teaching – przygotowanie do testowania gry edukacyjnej

W ramach projektu „Gamify Your Teaching – increasing vocational competences of entrepreneurship Teachers with the use of gamification” opracowana została gra edukacyjna wspierająca nabywanie i podnoszenie umiejętności przedsiębiorczych. Obecnie Partnerzy rozpoczęli proces testowania gry, podczas którego zbierane będą opinie użytkowników oraz sprawdzona zostanie funkcjonalność i założenia gry. Testowanie odbywać się będzie w każdym kraju partnerskim, a uczestniczyć w nim będzie po 2 nauczycieli oraz po 10 uczniów, którzy w efekcie wypełnią specjalnie przygotowany kwestionariusz oceniający grę pod kątem jej użyteczności, ogólnego odbioru, etc. Więcej