No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

No Cyberbullying At The School – spotkanie partnerskie

Początkiem grudnia przedstawiciele naszego stowarzyszenia wzięli udział w kolejnym spotkaniu partnerskim z projektu No Cyberbullying At The School w Rzymie. Omówione zostały w szczegółach bieżące zadania w projekcie. Partnerzy dokonali wspólnego podsumowania postępu prac, oraz ustalili harmonogram działań na kolejne miesiące. Wymienione zostały również informacje na temat istniejących polityk i mechanizmów zapobiegania cyberprzestępczości w krajach partnerskich.

Dzięki uprzejmości goszczącej nas instytucji, osoby biorące udział w spotkaniu miały możliwość zwiedzenia Muzeów Watykańskich, które na wszystkich wywarły ogromne wrażenie.