Environmental Learning Illustrated

Environmental Learning Illustrated

Termin realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2017-1-UK01-KA204-036748

Opis projektu:

Projekt ELI jest odpowiedzią na publikację Komisji Europejskiej „Zdrowe i zrównoważone środowisko dla obecnych i przyszłych pokoleń” (dokument Komisji Europejskiej, 2014 r.) oraz międzynarodowe zobowiązanie do ochrony siedlisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej, a także rozwiązywania innych problemów środowiskowych, w tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla co jest odzwierciedlone w tzw. porozumieniu paryskim z 2015 r., wraz z koniecznością opracowania kompleksowych programów edukacyjnych uwzględniających wyżej wymienione potrzeby.

Partnerzy w projekcie stworzą szkolenie z wykorzystaniem e-learningu. Będzie ono dotyczyło zmian klimatycznych i innych problemów związanych ze środowiskiem, wykorzystując ilustracje i projekty graficzne do wyjaśnienia kluczowych koncepcji i działań w celu zwiększenia świadomości uczestników projektu. Projekt ma również za zadanie zwiększenie świadomości dotyczącej ochrony środowiska wśród osób, które nie mają odpowiedniego wykształcenia. Poprzez wykorzystanie interesującej grafiki partnerzy zamierzają dotrzeć do większej grupy odbiorców. Nowela graficzna będzie dostępna bezpłatnie na platformie e-learningowej. Nowela poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska zawierać będzie sugestie, w jaki sposób można mieć wpływ na środowisko.

Partnerzy:

  • The Surefoot Effect,CIC – Stirling, United Kingdom
  • Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I Przedsiębiorczości – Rzeszów, Poland
  • Volontariato Torino – Torino, Italy
  • E.N.T.E.R. GMBH – Graz, Austria
Strona projektu: illustrated-climate.eu