Interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Interaktywny pakiet narzędzi wspierających rozwój podstawowych umiejętności i kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Jeśli jesteś:

  • Nauczycielem osób dorosłych, pracownikiem naukowym szkoły wyższej czy uniwersytetu;
  • Przedstawicielem, pracownikiem czy woluntariuszem organizacji NGO;
  • Przedstawicielem europejskiej lub narodowej instytucji czy organizacji.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z projektem iPool, nr. 2016-1-RO01-KA204-024403, którego celem jest zebranie i efektywne wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach i stworzenie internetowej bazy danych, umożliwiającej kategoryzację, wykorzystanie i ocenę istniejących narzędzi edukacyjnych.

 

Kliknij w link www.i-pool.eu

 

Zalety wykorzystania naszej bazy danych:

  • Jest to scentralizowana baza narzędzi, które spełniają określone wymagania dotyczące jakości, zarówno pod względem dydaktycznym jak i dostępu, ogólnodostępne i bezpłatne materiały edukacyjne, które, w ramach projektu, zostały sprawdzone i ocenione pod kątem przydatności;
  • Wybrane zasoby edukacyjne dostępne są również w językach partnerów;
  • Zgodnie z zapewnieniami twórców narzędzi, dostęp do nich jest całkowicie bezpłatny, bez ukrytych kosztów, tak aby umożliwić dostęp do wiedzy i informacji również osobom z grup defaworyzowanych;
  • Ta baza danych zawiera otwarte zasoby edukacyjne, w zakresie wszystkich, obecnie rozpoznawanych w EU, kompetencji;
  • Jest to otwarta baza, która będzie uzupełniania o nowe narzędzia;
  • Jest to jedyna tego rodzaju internetowa baza narzędzi, dostępna w Polsce.

 

Partnerstwo

Koordynator projektu:

ASOCIAȚIA CENTRUL DE DEZVOLTARE ARAD
Arad, Rumunia
www.aradcda.ro/en/

Partnerzy projektu:

CENTRUM KSZTALCENIA EDUKATOR SO. Z O.O.
Rzeszów, Polska
www.ckedukator.eu
VOLKSHOCHSCHULE IM LANDKREIS CHAM E.V.
Cham, Niemcy
www.vhs-cham.de
CECE: THE SPANISH CONFEDERATION OF TEACHING CENTRES.
Madryt, Hiszpania
www.cece.es
SEDE PROVINCIALE DI FIRENZE, ACLI
Florencja, Włochy
www.aclifirenze.it
DANMAR COMPUTERS SP Z O.O.
Rzeszów, Polska
www.danmar-computers.com.pl