WOT – Biuletyn nr 2

WOT – Biuletyn nr 2

Prezentujemy drugi numer biuletynu wydanego w ramach projektu WOT.

Więcej informacji na temat projektu WOT znajdziesz na stronie internetowej projektu oraz facebooku.