Zjawisko przemocy w Internecie – raport po badaniach

Zjawisko przemocy w Internecie – raport po badaniach

W ramach projektu „NoCyberbullying at the School!” przygotowywane są materiały edukacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych prezentujące zagadnienie przemocy w Internecie oraz sposoby zapobiegania temu zjawisku. Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” podejmuje tę tematykę już po raz trzeci. Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym zjawiska przemocy w Internecie opartym na wynikach badań wcześniejszego projektu.