PsyConsult

Projekt PsyConsult
Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011
Program pomocowy: DG Edukacja i Kultura Program Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci
Numer projektu: 2009-1-AT1-LEO04-01500 3

Opis projektu:

Wspieranie psychologów pracujących jako doradcy zawodowi, poprzez stworzenie kursu dla tej grupy docelowej oraz strony internetowej.
Cel projektu

Wspieranie psychologów pracujących jako doradcy zawodowi, poprzez stworzenie kursu dla tej grupy docelowej oraz strony internetowej. Projekt wynika z dostrzeżonych problemów w procesie edukacji psychologów (ograniczenie do wiedzy teoretycznej kosztem zdolności i zajęć z klientami / pacjentami) oraz specyfiki pracy jako doradcy zawodowego. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez nawiązanie współpracy między europejskimi instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy, wymianę wiedzy i dobrych praktyk w dziedzinie profesjonalnego doradztwa zawodowego, co w efekcie doprowadziło do stworzenia kursu dla psychologów-doradców zawodowych.

Rezultaty projektu

Stworzono kurs oraz stronę internetową dla grupy docelowej.

Grupa docelowa

Psychologowie, w tym prowadzący własną działalność gospodarczą.

Partnerzy:

  • Karriere Club (Austria),
  • OAKE Europe (Wielka Brytania),
  • Arbes Gesellshaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH (Niemcy).