Spotkanie w Birmingham – ReAgeMeeting in Birmingham – ReAge

Spotkanie w Birmingham – ReAgeMeeting in Birmingham – ReAge

26 oraz 27 września 2013 roku przedstawiciel naszego Stowarzyszenia przebywał na spotkaniu projektowym w Birmingham. Gospodarzem spotkania było stowarzyszenie „OAKE Associates”, ponadto w spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Grecji, Holandii, Słowenii oraz Rumunii.

26th and 27th of September 2013 a member of uur Association was on the project meeting in Birmingham. Host of the meeting was “OAKE Associates”, in addition meeting was attended by partners from Greece, Netherlands, Slovenia and Romania.

Continue reading

Zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem mediów społecznościowych – projekt IORPrevention of risks associated with the use of social media – IOR project

Zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem mediów społecznościowych – projekt IORPrevention of risks associated with the use of social media – IOR project

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” od grudnia 2012 roku w ramach Programu Daphne III w partnerstwie z instytucjami z 25 krajów europejskich realizuje projekt pt. “I.O.R. – Impact of Relationship”.

Głównym jego celem jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w wieku 10-17 lat korzystających z mediów społecznościowych przy wykorzystaniu portali społecznościowych w każdym z krajów.

Since December 2012 the Association „Centre for Education and Enterprise Support” within the framework of the programme Daphne III in partnership with institutions from 25 European countries has been running a project called “I.O.R. – Impact of Relationship”.

Its mail goal is to increase the level of safety amidst the youth aged 10-17 using the Social Media, by means of social networking websites in each country.

Continue reading

Spotkanie w Bukareszcie – projekt Children Rough SleepersMeeting in Bucharest – Children Rough Sleepers project

Spotkanie w Bukareszcie – projekt Children Rough SleepersMeeting in Bucharest – Children Rough Sleepers project

Drugie spotkanie partnerów w ramach projektu Children Rough Sleepers odbyło się w Bukareszcie w dniach od 8 do 10 lipca 2013.

W spotkaniu zorganizowanym przez rumuńskiego partnera udział wzięli partnerzy z 11 państw Unii Europejskiej. Działania zrealizowane w projekcie idą w dobrym tempie i kierunku. Do tej pory ukończone zostały instrumenty badawcze do wywiadów i wiele wywiadów zostało już przeprowadzonych. Przeglądana i stale aktualizowana jest literatura dotycząca polityki i prawodawstwa. Doskonały postęp nastąpił dzięki włoskiemu partnerowi odpowiedzialnemu głównie za upowszechnianie projektu – baza danych zawiera już ponad 3000 wpisów.

On 8-10 July, in Bucharest, the second partner meeting for Children Rough Sleepers project took place. Meeting was hosted by our Romanian partner. Partners from 11 EU countries arrived. The activities carried out in the project are going in a good direction.

Continue reading

W świecie człowieka bezdomnegoIn the world of homeless man

W świecie człowieka bezdomnegoIn the world of homeless man

W dniu 17 czerwca 2013 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „W świecie człowieka bezdomnego”, organizowana wspólnie przez Uniwersytet i Fundację SALVUS.

On 17th June 2013, at the University of Bydgoszcz took place a nationwide conference entitled “In the world of a homeless man”, organized by the University and the Foundation Salvus.

 

Continue reading

Prezentacja efektów realizacji projektu ENESCOMPresentation of results of ENESCOM project

Prezentacja efektów realizacji projektu ENESCOMPresentation of results of ENESCOM project

W dniu 28 maja 2013 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu odbyła się sesja naukowa, na której zaprezentowano efekty realizacji projektu ENESCOM, jako przykład dobrych praktyk w zakresie redukcji emisji CO2 przez jednostki samorządu terytorialnego.

On 28th May 2013, at the headquarters of the National East European Academy in Przemysl took place a scientific session in which the effects of the ENESCOM project were presented, as an example of good practice in terms of reducing CO2 emissions by local governments.

Continue reading

Nowy portal dla przedsiębiorców MŚP

Nowy portal dla przedsiębiorców MŚP

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z naszego doradztwa!

W ramach projektu „Rozwój Stowarzyszenia “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przygotowany został Aktywny Portal Informatyczny dla Przedsiębiorców dedykowany MŚP z województwa podkarpackiego.

Continue reading

Artykuł naukowy

Artykuł naukowy

W dniach 24-26 maja 2013 r. w Karpaczu odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pod hasłem „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu”, na które został przygotowany artykuł naukowy prezentujący zagadnienia poruszane w projekcie „Children Rough Sleepers”.

Continue reading

Spotkanie przed inauguracją projektu CyberMentor EuropeMeeting before inauguration of the project CyberMentor Europe

W dniu 17 maja 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia BeatBullying w Londynie odbyła się dyskusja przed inauguracją projektu dotyczącego przemocy rówieśniczej dotykającej dzieci i młodzież.

On May 17, 2013, at the office of the Association Beatbullying in London there was a discussion before the inauguration of the project on peer violence against children and youth.

Continue reading

Meeting in framework of the project Children Rough Sleepers

Meeting in framework of the project Children Rough Sleepers

On 3-4 March 2013 at the University of Wolverhampton (United Kingdom) took place a kick-off meeting in framework of the project entitled A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children implemented in framework of Daphne III programme. 

Continue reading