Warsztaty w ŁańcucieWorkshops in Łańcut

Warsztaty w ŁańcucieWorkshops in Łańcut

xP 20140317 016W dniach 17 i 18 marca br. gościliśmy w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego oraz w Gimnazjum nr 2 w Łańcucie. W obu szkołach zrealizowaliśmy dwudniowe warsztaty z cyklu „Walcz z przemocą w szkole”. Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach z dużym zainteresowaniem omawiała z nami sposoby radzenia sobie z sytuacjami zagrażającymi ich bezpieczeństwu, szczególnie w Internecie. Wyraźnym efektem warsztatów było rozbudzenie zainteresowania wśród uczestników ochroną swojej prywatności na portalach społecznościowych i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w sieci.

xP 20140317 016On 17th and 18th March we were hosted in the Secondary School No. 2 name of Jan Kochanowski and Middle School No. 2 in Łańcut. Both schools have completed a two-day workshop “Fight against violence in schools”. Children and young people participating in the activities with great interest discussed with us the ways how to deal with situations that may threaten their safety, especially concerning the Internet. A clear result of the workshop was to stimulate the interest of the participants in protecting their privacy on social networks and the principles of network security.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj. Zapraszamy na stronę http://www.beatbullying.org/

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z warsztatów:

 

daphne  daphne eu   

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

More information about CyberMentors Europe project can be found here. Please visti also http://www.beatbullying.org.

Some pictures from workshops:

 

daphne  daphne eu   

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.